Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingsrecht

Raamovereenkomst: aanbestedende dienst moet maximale hoeveelheid goederen specificeren

Per van der Kooi

2 mei 2019 - 1 minuut leestijd

Een raamovereenkomst wordt gebruikt om gedurende een bepaalde periode (hoofdregel: maximaal vier jaar) overheidsopdrachten te gunnen zonder dat daarvoor steeds een nieuwe aanbesteding moet worden georganiseerd. In de overeenkomst worden dan, zo bepaalt de Aanbestedingswet, de voorwaarden voor de te plaatsen opdrachten vastgelegd. In de Europese richtlijn, waarop de Aanbestedingswet is gebaseerd, wordt daaraan toegevoegd dat met name de prijs en, in het voorkomend geval, de beoogde hoeveelheid wordt genoemd. Niet zo gek, potentiële inschrijvers moeten toch weten of zij willen inschrijven en waar zij dan voor inschrijven.

Toch werd de hoeveelheid goederen of diensten niet steeds genoemd. Uit de bijwoordelijke bepaling “in voorkomend geval” zou ook kunnen worden afgeleid dat dat niet verplicht is. Met die uitleg heeft het Europees Hof van Justitie eind vorig jaar korte metten gemaakt. Als de aanbestedende dienst de totale hoeveelheid goederen waarop de raamovereenkomst betrekking heeft niet specificeert, komen, aldus het hof, de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in het gedrang.

Het hof heeft daarom de zinsnede “in voorkomend geval” restrictief uitgelegd en bepaald (i) dat een aanbestedende dienst de maximale hoeveelheid prestaties moet specificeren en (ii) dat, zodra die hoeveelheid is bereikt, de overeenkomst geen effect meer sorteert en de raamovereenkomst opnieuw moet worden aanbesteed. Doet een aanbestedende dienst dat niet, dan kunnen verdere opdrachten worden vernietigd.

Dat betekent dat een aanbestedende dienst een realistische raming van de af te nemen goederen over een langere periode zal moeten maken en vooral ook dat gemonitord wordt hoeveel van de maximale hoeveelheid goederen of diensten al is afgenomen.

Per van der Kooi

Advocaat aanbestedingsrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?