Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

“Veel organisaties komen in tijdnood bij voorbereiding op nieuwe privacyregels”

Natascha van Duuren

30 januari 2017 - 2 minuten leestijd

Afgelopen zaterdag was het de jaarlijkse Dag van de Privacy. Terwijl privacy bijna dagelijks aandacht krijgt in de media (waarbij ook de boetes op overtreding van de privacyregels regelmatig  aan de orde komen), blijkt dat het bij veel bedrijven nog schort aan de benodigde aandacht voor dit onderwerp.

PwC heeft voor de derde maal een Privacy Governance onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan werden vandaag onder meer gepubliceerd in AGConnect. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 16% van de 156 deelnemende organisaties aangeeft dat zij goed tot zeer goed voorbereid is op de meldplicht. Dit is verbazingwekkend, omdat de meldplicht al sinds 1 januari 2016 geldt. Daarnaast is een kwart van de organisaties nog niet begonnen met de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De onderzoekers verwachten dan ook dat veel organisaties hun tijd hard nodig zullen hebben om de noodzakelijke wijzigingen in procedures en technische aanpassingen op tijd door te voeren.

De reden dat veel organisaties zich nog niet actief aan het voorbereiden zijn op de komst van de nieuwe wetgeving, is volgens het onderzoek dat de kennis bij hen ontbreekt. Dit is uiteraard geen vrijbrief voor een te late of onjuiste implementatie van de wetgeving binnen uw organisatie. Laat u dan ook goed (en tijdig!) adviseren over de nieuwe privacyregels door specialisten, zodat u de kans op een torenhoge boete zo klein mogelijk maakt. Een goede voorbereiding is het immers het halve werk.

Is uw organisatie voldoende voorbereid om tijdig compliant te zijn? Tijdens het seminar Privacy – voldoet u aan alle regels. Voorkom boetes! op 30 maart a.s. brengen onze privacyspecialisten u op de hoogte van de grootste veranderingen. U wordt geïnformeerd over de concrete stappen die u zult moeten nemen om ervoor te zorgen dat u tijdig aan de nieuwe regels voldoet. Daarbij zal ook kort worden ingegaan op de meldplicht datalekken die al vanaf 1 januari 2016 in werking is en op grond waarvan al zo’n 5500 meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gedaan. Sprekers zijn Natascha van Duuren en Marijn Storm. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

 

Ook interessant?