Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ontslag zieke werknemer? Risico op een billijke vergoeding

24 januari 2017 - < 1 minuten leestijd

Werkneemster is 27 jaar in dienst van werkgever. In een overleg laat zij zich kritisch uit over een mede-MT-lid. Na haar zwangerschapsverlof valt werkneemster uit door ziekte. Omdat het probleem binnen het MT nog niet is opgelost, zet werkgever mediation (en coaching) in. Werkgever vergeet voor het gemak dat werkneemster ziek is en daarom haar arbeidsovereenkomst niet kan beëindigen. Tòch dient werkgever een ontbindingsverzoek in.

In de rechtszaal bepleit werkgever dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter gaat daar in mee. Het Hof is strenger. Volgens het Hof heeft werkgever de arbeidsverhouding onder druk gezet. Met het “tegen haar wil (blijven) lastig vallen van een zieke, mentaal kwetsbare, werknemer met voorstellen tot beëindiging van de arbeidsverhouding” heeft werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld. Hierdoor is de arbeidsverhouding ernstig en onherstelbaar verstoord. Het Hof veroordeelt werkgever tot het betalen van een billijke vergoeding aan de zieke werknemer.

Wees dus voorzichtig en zorgvuldig met de zieke werknemer!

Bron: www.rechtspraak.nl

Ook interessant?