Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Terecht gegeven ontslag op staande voet bij privégebruik van leaseauto. Geen toekenning transitievergoeding

18 augustus 2017 - 2 minuten leestijd

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de trend dat werkgevers sneller worden geadviseerd over te gaan tot een ontslag op staande voet: De werknemer kan niet langer volstaan met een buitengerechtelijke vernietiging van het ontslag, maar is genoodzaakt om binnen 2 maanden na het ontslag een verzoek tot vernietiging bij de kantonrechter in te dienen, om zo te proberen het ontslag van tafel te krijgen.

Zo ook probeerde een werknemer dit, die sinds 2001 bij de werkgever in dienst was als medewerker schoonmaakonderhoud (ECLI:NL:RBLIM:2017:7110). In maart 2017 is de werknemer op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever had de werknemer onder andere gebruik gemaakt van de aan hem ter beschikking gestelde leaseauto en bedrijfsmiddelen van de werkgever, zoals machines en schoonmaakmiddelen, voor privédoeleinden. De werknemer verzocht de kantonrechter vervolgens om vernietiging van het ontslag.

Volgens de kantonrechter is vast komen te staan dat de werknemer in februari 2017 gebruik had gemaakt van de leaseauto voor een bepaalde klant. Hiertoe had de werkgever geen opdracht gegeven. De werknemer heeft dan ook ten onrechte die dag gebruik gemaakt van de leaseauto voor privédoeleinden. Daarbij geldt dat aan de hand van een “Verklaring geen privégebruik auto” van de belastingdienst en twee door de werknemer ondertekende brieven vast is komen te staan dat de werknemer op de hoogte was van het feit dat de leaseauto niet voor privédoeleinden gebruikt mocht worden. Met andere woorden: de werknemer had de bedrijfsregels op stelselmatige wijze geschonden. De werknemer had bovendien in het verleden meerdere malen een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Bij de laatste waarschuwing was opgemerkt door de werkgever dat als de werknemer wederom ten onrechte gebruik zou maken van de leaseauto, een ontslag op staande voet zou volgen. Alle feiten en omstandigheden maakten dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter heeft daarnaast geoordeeld dat de werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld door, ondanks de gegeven waarschuwingen waarbij de werknemer was gewaarschuwd met de consequenties van een ontslag op staande voet, toch – en ten onrechte – gebruik te maken van de leaseauto voor privédoeleinden. Aan de werknemer is dan ook geen transitievergoeding toegekend.

Bij vragen over een ontslag op staande voet, kunt u contact opnemen met de specialisten van het team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?