Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Nieuwe procedure Raad van Arbitrage

Per van der Kooi

13 februari 2017 - < 1 minuten leestijd

In diverse algemene voorwaarden (waaronder bijvoorbeeld de UAV (-GC), de AVA en de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten) is bepaald dat eventuele geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

Sinds 18 november 2016 kent de RvA een nieuwe procedure: Fast Track Bindend Advies. Deze procedure is (uitsluitend) bedoeld voor een snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak wordt verlangd. De uitspraak is bindend totdat in een eventuele bodemprocedure bij de RvA anders wordt beslist. Als een van de partijen een bodemprocedure aanhangig wil maken moet hij dat binnen 14 dagen laten weten. Als geen van de partijen binnen die termijn reageert is de uitspraak definitief bindend.

In deze procedure gelden korte termijnen voor het indienen van stukken, die stukken zijn in omvang ook beperkt en worden door alle partijen gelijktijdig ingediend. Anders dan bij een ‘gewoon’ kort geding kan in de Fast Track-procedure (wel) onderzoek worden gedaan en bewijs worden geleverd. Binnen 7 weken na aanvang van de procedure wordt mondeling -en twee weken nadien ook schriftelijk- uitspraak gedaan. Partijen worden standaard ieder voor de helft in de kosten veroordeeld en dragen de kosten van de eigen advocaat.

Per van der Kooi, Advocaat bouwrecht

Ook interessant?