Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Niet om te lachen: ontruiming huurwoning wegens grote hoeveelheid lachgas

Per van der Kooi

14 oktober 2019 - 2 minuten leestijd

In algemene huurvoorwaarden van woningcorporaties is, vaak, bepaald dat het de huurder niet is toegestaan in een huurwoning hennep te kweken, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, een en ander op straffe van een boete en onverminderd het recht van de verhuurder op nakoming, schadevergoeding en, soms, ontbinding van de huurovereenkomst. Zo ook in de algemene voorwaarden van woningcorporatie Portaal. Een van haar huurders had in de woning een grote hoeveelheid lachgas opgeslagen. Hoe moest daar dan mee worden omgegaan?

Naar aanleiding van overlastmeldingen heeft de politie een huiszoeking verricht bij een huurder van woningcorporatie Portaal. Daarbij zijn onder meer 11 gasflessen met lachgas (ongeveer 250 liter) aangetroffen, waarvan er drie naast het fornuis stonden. Lachgas komt niet voor op de (bijlage bij de) Opiumwet, de handel in lachgas is (dus) geen strafbaar feit. Portaal moest dit dus anders ‘aanvliegen’ en legde aan haar vordering ten grondslag dat huurder was tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het ging daarbij om de verplichting (i) om geen overlast aan omwonenden te veroorzaken, (ii) om de bestemming van het gehuurde niet te wijzigen, (iii) om het gehuurde niet te gebruiken voor bedrijfsmatige activiteiten, (iv) de verplichting om geen gevaarlijke stoffen op te slaan en de (v) verplichting om zich als goed huurder te gedragen.

De bewoner stelde dat hij, met drie vrienden, ongeveer 2500 ballonnen lachgas per dag gebruikte. De aangetroffen hoeveelheid was, dus, voor eigen gebruik en niet voor de handel bestemd.

Daar geloofde de kantonrechter, gelet op de aangetroffen grote hoeveelheid flessen lachgas, meerdere zakken ballonnen en een doos met zeventien ‘crackers’ (een houder om lachgaspatronen mee open te draaien en ballonnen te vullen) niets van, temeer niet omdat ook nog een notitieboekje met namen, frequentie en bedragen werd gevonden. Dat was door de politie aangemerkt als bedrijfsadministratie. Bovendien waren er verschillende klachten dat de huurder vanuit de woning overdag en ’s nachts lachgas verkocht en dat de kopers veel overlast veroorzaakten door in de lift over te geven, in het trappenhuis te urineren en lawaai te maken.

De kantonrechter oordeelde zeer recent dan ook dat de huurder zich bedrijfsmatig met de verkoop van lachgas vanuit de woning heeft bezig gehouden. Daarmee heeft hij een bedrijf in de woning uitgeoefend en heeft hij een andere bestemming aan het gehuurde gegeven (de woning was bestemd om in te wonen, niet om handel te drijven). Bovendien heeft hij hierdoor overlast veroorzaakt. Dit alles was in strijd met de algemene huurvoorwaarden. Daarnaast heeft de bewoner in strijd met die algemene voorwaarden gehandeld door gevaarlijke stoffen op te slaan. Op grond van het Bouwbesluit mag maximaal 50 kilogram of liter van een stof als lachgas worden opgeslagen, die norm was hier ruimschoots overschreden (ook omdat een aangebroken verpakking als een volle wordt gerekend). Vanwege al deze overtredingen heeft de bewoner zich ook niet als goed huurder gedragen. Om die reden (en omdat hij ook na de huiszoeking niet is gestopt met zijn handel) wordt de huurder veroordeeld om de woning te ontruimen.

 

Per van der Kooi

advocaat vastgoed- en huurrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?