Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
AanbestedingenIT, IE & Privacy

(minimaal) een full-HD monitor?

Menno de Wijs

15 februari 2019 - < 1 minuut leestijd

De Hogeschool Rotterdam heeft in een aanbesteding full-HD monitoren uitgevraagd. De winnende inschrijver heeft 4k-monitoren aangeboden en won daarmee de aanbesteding. De verliezende inschrijver stelde zich op het standpunt dat deze inschrijver niet voldeed aan de uitvraag: de schermen voldeden niet aan de specificaties. Zij hadden een hogere resolutie dan full-HD, namelijk 4k. Wat moest worden aangeboden, full-HD of minimaal full-HD?

De rechter volgde het standpunt van de verliezende inschrijver niet (klik). Weliswaar overweegt de rechter dat het aanbestedingsdocument zo is geformuleerd dat van de daarin genoemde resoluties niet mag worden afgeweken, maar in het licht van het geheel aan aanbestedingsdocumenten en in het bijzonder NvI kon en mocht een ‘behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver’ begrijpen dat de resolutie-eisen minimumeisen waren. Zo stond in NvI vermeld dat het ging om “minimaal beeldmaat en resolutie”.

Opmerkelijk is dat de verliezende inschrijver voor één van de opstellingen zelf ook een 4k-monitor had aangeboden. Als verklaring gaf de verliezende inschrijver dat het uitgevraagde type niet beschikbaar was in de markt. Het zelf aanbieden van een 4k-monitor doet ernstig afbreuk aan het standpunt dat de inschrijver daadwerkelijk geloofde dat geen 4k-monitor mocht worden aangeboden. Zij had hier dan vragen over dienen te stellen, zo merkt de rechter op.

Menno de Wijs, advocaat Aanbestedingsrecht

Ook interessant?