Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
FranchiserechtOndernemingsrecht

Miljoenen boete vanwege het maken van verboden verticale afspraken

16 november 2017 - 2 minuten leestijd

Het mededingingsrecht verbiedt dat er prijsafspraken worden gemaakt tussen leverancier en afnemer die tot gevolg hebben dat de concurrentie op de vrije markt merkbaar wordt beperkt of verhinderd. De Duitse mededingingsautoriteit heeft recent een boete van in totaal € 10,9 miljoen opgelegd omdat een leverancier en afnemer toch verboden afspraken met elkaar maakten.

Zoals in een eerdere blog (klik hier) reeds aangegeven, verbiedt het mededingingsrecht dat er bepaalde afspraken tussen partijen worden gemaakt die de mededinging merkbaar beperken of verhinderen. Dit verbod ziet niet alleen toe op afspraken tussen concurrenten onderling (horizontale afspraken) maar ook op afspraken tussen leveranciers en afnemers (verticale afspraken). Doordat dergelijke verticale afspraken worden gemaakt loopt de consument in bepaalde gevallen het risico meer te moeten betalen voor producten of diensten dan als de verticale afspraak er niet was geweest.

Onlangs heeft de Duitse mededingingsautoriteit een boete van € 10,9 miljoen opgelegd aan kledingfabrikant Wellensteyn en modehuis Peek & Cloppenburg Düsseldorf omdat zij verboden prijsafspraken maakten. Zo sprak Wellensteyn onder meer met afnemers af dat zij bepaalde vaste minimumprijzen moesten hanteren bij de verkoop. Kleding mocht niet voor een lager bedrag verkocht worden dan deze minimumprijs. Deden afnemers dat toch dan werden zij niet meer bevoorraad door Wellensteyn. Peek & Cloppenburg ging niet alleen akkoord met deze prijsbinding, maar verzocht Wellensteyn eveneens op te treden tegen afnemers die niet meededen aan deze prijsafspraken. De Duitse mededingingsautoriteit greep in en merkte op dat dergelijke prijsafspraken verboden zijn.

Het voornoemde  voorbeeld van een verticale samenwerking betrof een distributieovereenkomst. Een ander voorbeeld van een verticale samenwerking betreft de franchiseovereenkomst. Ook bij een dergelijke samenwerking moet derhalve gekeken worden of de afspraken die franchisegever en franchisenemer onderling met elkaar maken niet verboden zijn onder het mededingingsrecht. Vooralsnog laat de Nederlandse mededingingsautoriteit een coulante houding zien ten aanzien van franchiseformules maar voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. De gevolgen van een overtreding van het mededingingsrecht zijn immers aanzienlijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?