Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Maximale transitievergoeding vanaf 1 januari 2018 € 79.000

Henriëtte van Baalen

8 november 2017 - < 1 minuten leestijd

Volgens de Regeling indexering transitievergoeding, wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks met ingang van 1 januari bij ministeriële regeling gewijzigd overeenkomstig de ontwikkeling van de contractlonen. De ontwikkeling wordt blijkens de Macro-Economische Verkenningen (MEV) geraamd op 2,2%.

Dit resulteert met ingang van 1 januari 2018 in een wijziging van de hoogte van de maximale transitievergoeding van € 77.000 in € 79.000. Voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan € 79.000,-, blijft de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Het maximum van € 79.000,- geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2018.

Voor de andere op stapel staande wijzigingen van de transitievergoeding uit het Regeerakkoord verwijs ik u graag naar dit blog.

Bron: Staatscourant 2017 nr. 56938 10 oktober 2017

Ook interessant?