Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ gepubliceerd

Per van der Kooi

7 januari 2021 - < 1 minuten leestijd

Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2022 in werking. Met die wetten moet evenwel ook nu al rekening worden gehouden. Sommige regels daaruit gelden namelijk zodra de wet in werking treedt, ook als de bouw vóór de inwerkingtreding van de wet is aangevangen. Bijvoorbeeld regels omtrent de waarschuwingsplicht en het opleverdossier. Zie daarover een eerdere blog van mijn hand.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag, 7 januari 2021, het schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ gepubliceerd. In dit schema zijn de stappen weergegeven die de verschillende partijen in een bouwproces; de opdrachtgever, de architect, de aannemer, de kwaliteitsborger en de gemeente ieder bij het bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen – en in welke volgorde.

Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door een architect en het werk vervolgens aan een aannemer opdraagt. Bij andere samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld een bouwteam, moeten dezelfde stappen worden doorlopen, maar mogelijk dan door een andere bij de bouw betrokken partij.

Per van der Kooi

Advocaat vastgoed- en huurrecht

Ook interessant?