Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Bijna de helft van alle zorgverleners heeft te maken gehad met kritieke situaties door falende ICT

Natascha van Duuren

24 oktober 2017 - 2 minuten leestijd

In AG Connect van 23 november jl. werd aandacht besteed aan de resultaten van een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat 43% van alle zorgverleners te maken heeft gehad met falende ICT-systemen. In een groot deel van de gevallen was sprake van het niet-beschikbaar zijn van ICT-systemen. De gevolgen kunnen uiteraard enorm zijn. Van het toedienen van verkeerde medicatie tot het te laat ingrijpen bij noodgevallen, zo komt uit het onderzoek naar voren.

IT-projecten mislukken nog steeds te vaak. Niet alleen bij de overheid, maar ook in de zorg. En dit terwijl nu juist de zorg te maken heeft met een veelheid aan wet- en regelgeving, die (geheel terecht) hoge eisen stelt aan de kwaliteit van ICT in de zorg. Deze eisen dienen bij de aanvang van het project in kaart te worden gebracht en te worden opgenomen in het Programma van Eisen. Voorts dient ook de nodige aandacht te worden besteed aan privacy-issues.

De praktijk leert dat veel projecten mislukken doordat zij niet vanaf het begin multidisciplinair worden aangepakt. Niet alleen kennis van ICT is belangrijk, ook juridische kennis is onmisbaar. Indien de impact van de eisen die uit de verschillende wet- en regelgeving voortvloeien pas in een laat stadium in kaart worden gebracht, is een project vaak gedoemd te mislukken. Daarnaast dienen de afspraken met de verschillende partijen die bij automatisering van de zorg betrokken zijn, helder en duidelijk te worden vastgelegd en bovendien moeten deze op elkaar worden afgestemd. De oorzaak van het mislukken van IT-projecten is immers vaak terug te voeren op het onduidelijk of onvolledig vastleggen van de afspraken. Deze afspraken moeten voor beide partijen helder en werkbaar zijn. Zowel voor de zorgverlener als voor de ICT-leverancier.

Uit het onderzoek blijkt dat het falen van ICT veel onnodige stress oplevert voor zorgverleners. In veel gevallen is dit inderdaad onnodig. Een goede (multidisciplinaire) voorbereiding van een ICT-project en een goede en heldere vastlegging van de afspraken, kan kritieke situaties en de daarbij behorende stress voorkomen.

Heeft u vragen over falende ict? Neem dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IT, IE & Privacy

Ook interessant?