Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Aanpassing arbeidsvoorwaarden: Instemming GOR bindt de werknemers niet

Montse Rodríguez Escudero

25 februari 2020 - < 1 minuten leestijd

Begin dit jaar heeft de Hoge Raad zich in een langslepende zaak onder meer gebogen over de vraag of de instemming van de GOR met een voorgenomen wijziging tot de aanpassing van een arbeidsvoorwaarde (in dit geval pensioen) een zwaarwichtig belang kan opleveren voor de werkgever bij die wijziging, waarvoor het belang van de werknemers bij ongewijzigde handhaving van die arbeidsvoorwaarde moet wijken.

De Hoge Raad heeft kort gezegd beslist dat deze instemming van de GOR en het feit dat het overgrote deel van de werknemers niet tegen de wijziging is opgekomen, het belang van de werkgever tot aanpassing van die arbeidsvoorwaarde niet per definitie zwaarwichtig maakt bij een beroep op een eenzijdig wijzigingsbeding. Doorslaggevend hierbij was dat sprake was van een groot loonoffer van de kant van de werknemers en daarmee van een substantiële inkomensachteruitgang, én het feit dat hiervoor geen bedrijfseconomische noodzaak bestond.

Dit arrest bevestigt de lijn in de rechtspraak dat de instemming van een OR met een aanpassing van een arbeidsvoorwaarde de individuele werknemers niet per definitie bindt, een indicatie vormt dat sprake kan zijn van een zwaarwegende omstandigheid voor aanpassing van die arbeidsvoorwaarde, maar dat ook de overige omstandigheden daarbij van belang zijn.

Meer weten over aanpassing van arbeidsvoorwaarden en/of het instemmingsrecht van de OR? Neem gerust contact met ons op!

Montse Rodriguez Escudero, advocaat arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht

Ook interessant?