Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Inlener aansprakelijk voor schade zzp’er?

28 februari 2017 - 2 minuten leestijd

Op 15 december 2011 is Samco Aircraft Maintenance (“Samco”) een opdrachtovereenkomst aangegaan met de heer X, een zelfstandig optredend vliegtuigonderhoudsmonteur. De heer X mocht als zzp’er bij het uitvoeren van zijn opdracht gebruikmaken van hulpmiddelen, gereedschappen en onderdelen van Samco, waaronder een loods en een verrijdbare trap. De heer X is tijdens een reparatie ongelukkig ten val gekomen doordat de verrijdbare trap niet vast stond en daardoor van het vliegtuig was weggereden. Een hoge val en ernstig lichamelijk letsel bij de heer X was het gevolg. De vraag rees wie aansprakelijk is voor de ontstane schade. De heer X zelf, omdat hij een zzp’er is? Of toch Samco?

Werknemer X heeft allereerst bij de kantonrechter een verklaring voor recht gevorderd dat Samco voor de geleden schade aansprakelijk is. Bij vonnis is werknemer X op 12 november 2014 in het gelijk gesteld. Werknemer X is vervolgens gaan onderzoeken hoe hoog de geldelijke vordering op Samco zou moeten zijn. In een nieuwe procedure heeft werknemer X een schadevergoeding van € 118.384,79 gevorderd.

Pas recent, op 8 februari 2017 heeft de kantonrechter zich uitgelaten over de hoogte van de schadevergoeding. Alvorens daarop in te gaan heeft de kantonrechter vastgesteld dat de causaliteit tussen de schade en het voorval is gegeven (en overigens ook niet weersproken). Vast is komen te staan dat werknemer X 51 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen en kosten heeft gemaakt voor verzorging en verpleging. Daarnaast heeft hij (reis)kosten moeten maken voor diverse behandelingen en heeft hij een geruime tijd geen werkzaamheden kunnen verrichten.

Kort weergegeven worden dus als kostenposten aangedragen (i) kosten van verzorging en verpleging (ii) medische kosten en (iii) verlies aan arbeidsvermogen. De precieze bedragen die uiteindelijk zijn toegekend zijn juridisch minder interessant. Wel is het van belang dat opdrachtgevers/inleners zich bij een bedrijfsongeval realiseren dat voor de aansprakelijkstelling en toekenning van een schadevergoeding het kennelijk niet uitmaakt dat de betreffende persoon niet in dienst is. Ook bij het aangaan van opdrachtovereenkomsten is het dus essentieel de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Veiligheid van de betreffende personen kan worden gegarandeerd en de inlener voorkomt aansprakelijkheid en hoge kosten.

Heeft u vragen hierover? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten!

Ook interessant?