Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

In gesprek met staatssecretaris digitalisering over verantwoordelijkheid informatieprofessional

6 april 2022 - 2 minuten leestijd

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen ging op donderdag 31 maart 2022 in gesprek met beroepsvereniging KNVI. Onze IT, IE & Privacy advocaat Natascha van Duuren is voorzitter van de KNVI-interessegroep IT-recht. Tijdens dit gesprek sprak de KNVI met de staatssecretaris over de aspecten die in de digitale samenleving in het oog moeten worden gehouden en de rol van de informatieprofessional daarbij. Die heeft immers een grote verantwoordelijkheid naar de samenleving om informatietechnologie op de juiste manier in te zetten.

Van Huffelen liet eerder al blijken dat ze het belang van veiligheid – een van de aspecten die een informatieprofessional in het oog moet houden – begrijpt. Tijdens een debat sprak de staatssecretaris over een digitale identiteit die net zo veilig moet zijn als de huidige identiteitsmiddelen en dat de burger zelf controle moet hebben over de digitale identiteit.

“De digitale samenleving vraagt meer van ons”, zegt duo-voorzitter KNVI Paul Baak. “De lat moet hoger komen te liggen. Goede informatievoorziening is onmisbaar bij dit proces en vormt de basis voor meer begrip, kennis en kunde in de digitale domeinen. Daar is de KNVI volop mee bezig”.

Tijdens het gesprek ontving de staatsecretaris het boek ‘Multidisciplinaire aspecten van digital security’, het meest recente boek in deze serie, uitgegeven door KNVI. Het boek bevat publicaties over digitale veiligheid van diverse auteurs in binnen- en buitenland. Paul Baak, Klaas Brongers (Raad van Advies KNVI), Frits Bussemaker (KNVI fellow) en Natascha van Duuren, een van de redacteuren en eveneens KNVI fellow, overhandigden het boek. Het boek is het vijfde deel in een unieke reeks rond digitale fenomenen gericht op bestuurder, professional en politicus. Dit deel over digital security verscheen in vervolg op de onderwerpen digitaal recht voor IT-professionals, blockchain, artificial intelligence en COVID-19 apps.

Het vergroten van digitale weerbaarheid vereist een multidisciplinaire benaderingswijze. In totaal 39 auteurs uit en binnen- en buitenland bieden inzichten in de brede aspecten van de beveiliging van digitalisering en de status quo daarvan, waardoor meer geavanceerde bewustwording en kennisvergroting wordt geboden voor de doelgroep. Digital security gaat met recht iedereen aan en is een maatschappelijke plicht, aldus de hoofdredactie.

Bron: KNVI

Ook interessant?