Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

IE en bedrijfsstrategie

18 februari 2021 - 2 minuten leestijd

Vandaag een leuk en nuttig webinar bijgewoond van het Octrooicentrum Nederland. Onderwerp: Hoe strategisch om te gaan met rechten van intellectuele eigendom (“IE-rechten”) zoals merken, auteursrechten, modelrechten en octrooien. Voor IE-advocaten en merken- en modellengemachtigden ligt de focus al snel op het maximaal beschermen hiervan, voor zover mogelijk door alle benodigde registratiehandelingen. In veel gevallen is dit ook de enige juiste optie om tot maximale bescherming te komen van de bedrijfsbelangen. Nike kan het zich immers niet veroorloven dat een ander met haar kenmerkende teken aan de haal gaat en Apple doet er verstandig aan haar reusachtige investeringen te beschermen met octrooien.

Toch is het in veel gevallen ook zinvol om steeds te blijven afvragen of een bepaalde beschermingshandeling inderdaad de meest zinvolle optie is en/of deze handeling de toets van een goede kosten-/batenanalyse doorstaat. Zo zijn er ook andere opties denkbaar, bijvoorbeeld het “gewoon” geheim houden van de betreffende waardevolle asset. Denk aan het recept van Coca-Cola. Ook zijn er gevallen denkbaar waarin het – na een goede afweging van de verschillende belangen – wellicht het meest zinvol blijkt om geen beschermingshandelingen te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij producten die dusdanig eenvoudig zijn dat bescherming (bijvoorbeeld model- of octrooirechtelijke bescherming) uiteindelijk toch geen stand houdt. Al kan ik overigens ook redenen bedenken om zelfs voor die gevallen toch tot bescherming over te gaan: bijvoorbeeld alleen al vanwege het afschrikwekkende effect dat van geregistreerde IE-rechten uitgaat (het zogenaamde “wappereffect”, bijvoorbeeld bij modelrechten die bij registratie niet op originaliteit worden getoetst en dus in alle gevallen gewoon worden verleend en geldig zijn tot ze met succes worden “aangevallen”). Hiermee kan een belangrijk voordeel op de concurrentie worden verkregen.

Hoe dan ook is het verstandig om steeds heel bewust een keuze te maken voor wel of geen bescherming van de verschillende bedrijfs-wp-content. Het Octrooicentrum Nederland zette de voor- en nadelen van de verschillende opties als volgt op een rijtje:

Bron: screenshot webinar Octrooicentrum Nederland webinar “Intellectueel Eigendom Introductie van IE in bedrijfsstrategie” d.d. 18 februari 2021

Teun Pouw
Advocaat IE-/IT-recht en BMM-merkengemachtigde

Ook interessant?