Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Hoge kosten en een tik op de vingers voor Ryanair

1 mei 2019 - < 1 minuten leestijd

In ons blog van 26 maart jl. over de Ryanair-affaire bespraken wij al kort het voornemen van de vliegers een procedure te starten tegen Ryanair. Zoals wij vermoedden, hebben de vliegers om ontbinding van hun arbeidsovereenkomsten verzocht, omdat Ryanair – mede gelet op alle inmiddels gevoerde procedures – ernstig verwijtbaar jegens de vliegers zou hebben gehandeld. De vliegers hebben daarbij niet alleen om een transitievergoeding, maar ook een forse billijke vergoeding verzocht.

Ryanair heeft ook deze rechtszaak verloren en zal een billijke vergoeding tussen de € 380.000 en € 480.000,- aan iedere vlieger moeten betalen. De kantonrechter overwoog dat Ryanair op een ontoelaatbare wijze druk op de vliegers heeft uitgevoerd, door onder andere meerdere procedures tegen de vliegers te starten. Dit, terwijl volgens de kantonrechter vast stond dat de echte reden voor bijvoorbeeld de procedure bij het UWV nooit is geweest bedrijfseconomische redenen.

Daarnaast zou Ryanair haar genomen besluiten, bijvoorbeeld over de sluiting van de vliegbasis in Eindhoven, onvoldoende hebben gemotiveerd, terwijl dat besluit ingrijpende gevolgen voor de vliegers zou hebben. Volgens de kantonrechter heeft Ryanair bijzonder onredelijk gehandeld en voor een onwerkbare situatie met haar vliegers gezocht, die al geruime tijd thuis zitten.

De vraag is of Ryanair tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaat. De geschiedenis leert dat Ryanair procedure gericht is, zelfs als de zaak juridisch kansloos lijkt. Binnen nu en drie maanden krijgen we antwoord op deze vraag.

To be continued?

Ook interessant?