Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
CoronaOndernemingsrecht

Het coronavirus en uw contracten II – Biedt heronderhandeling van contracten uitkomst?

Eveline Bakker

30 maart 2020 - 2 minuten leestijd

De coronacrisis stelt ondernemers voor grote uitdagingen. Steeds vaker blijkt dat zij hun verplichtingen uit hoofde van voor de crisis gesloten overeenkomsten niet kunnen nakomen. In een eerdere blog “Het coronavirus en uw contracten – kunnen contractspartijen een beroep doen op overmacht?” is reeds besproken dat de coronacrisis niet altijd leidt tot een geslaagd beroep op overmacht. In die gevallen biedt de heronderhandeling van contracten de ondernemer mogelijk wel een uitweg.

Een tussen partijen gesloten overeenkomst kan worden gewijzigd. Daarvoor is noodzakelijk dat sprake is van (i) onvoorziene omstandigheden die (ii) van zodanige aard zijn dat de contractspartij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van de ondernemer kan verwachten. Eenvoudiger gezegd: er dient sprake te zijn van dusdanig onvoorziene omstandigheden dat het niet meer redelijk is de ander aan een ongewijzigd contract te houden.

Een beroep op onvoorziene omstandigheden moet goed worden gemotiveerd. De ondernemer dient te onderbouwen wat de onvoorziene omstandigheden zijn en waarom het niet langer redelijk is de overeenkomst ongewijzigd in stand te laten. Het is daarbij van belang te controleren of partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al afspraken over onvoorziene omstandigheden hebben gemaakt of de bedoeling hadden daarover afspraken te maken. Zo kan zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat de andere partij in de veronderstelling was dat eventuele onvoorziene omstandigheden voor rekening van de ander zouden komen. Er wordt waarde gehecht aan wat de bedoeling van partijen was en wat zij – in de gegeven omstandigheden – van elkaar mochten verwachten. De wijziging van de overeenkomst kan plaatsvinden met terugwerkende kracht. Dit kan met name relevant zijn voor ondernemers die al gedurende een bepaalde periode hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet hebben kunnen nakomen.

De ondernemer kan de rechtbank verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Een procedure kan echter worden voorkomen door met elkaar om te tafel te gaan en met een beroep op  onvoorziene omstandigheden de onderhandelingen opnieuw te voeren. Het voordeel hiervan is dat partijen eventuele nieuwe voorwaarden zelf bepalen.

Heeft u vragen over de heronderhandeling van contracten en hoe dit het beste kan worden aangevlogen? Neem dan contact op met Eveline Bakker & Sacha Krekel, advocaten ondernemingsrecht


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?