Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Onvolledig Uniform Europees Aanbestedingsdocument?

Menno de Wijs

20 maart 2017 - < 1 minuten leestijd

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen die plaatsvinden op grond van de Aanbestedingswet. Het UEA is een uniform document met daarin de Eigen Verklaring over de uitsluitingsgronden, financiële toestand, bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen in de betreffende aanbestedingsprocedure.

Maar wat zijn de gevolgen wanneer een inschrijver het UEA niet volledig heeft ingevuld? In het aanbestedingsrecht is er een algemeen uitgangspunt dat een aanbestedende dienst moet uitgaan van de inschrijvingen, zoals deze zijn ontvangen voor het sluiten van de inschrijvingstermijn. Zowel het gelijkheidsbeginsel als het transparantie beginsel sluiten uit dat een inschrijver na het sluiten van de inschrijvingstermijn hun inschrijving nog kunnen aanvullen en/of wijzigen.

Echter, jurisprudentie maakt het toch mogelijk om hier in sommige – uitzonderlijke – gevallen een uitzondering op te maken. Inschrijvingen mogen enkel aangevuld of verbeterd worden, wanneer dit een eenvoudige of een materiële fout betreft en er hierdoor in werkelijkheid geen nieuwe inschrijving wordt gedaan (klik). Maar, deze uitzondering gaat alleen op als in de aanbestedingsdocumenten niet is aangegeven dat het ontbreken van informatie zal leiden tot uitsluiting (klik).

Wanneer een inschrijver het UEA dus niet volledig heeft ingevuld, is het belangrijk om te kijken of op dat specifieke onderdeel de maatregel uitsluiting van toepassing is, en wanneer dat niet het geval is, of er sprake is van een eenvoudige of materiële fout, waarbij er geen verkapte nieuwe inschrijving ontstaat en uitsluiting disproportioneel zou zijn.

Menno de Wijs en Per van der Kooi, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?