Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
AanbestedingenIT, IE & Privacy

Helikoptercapaciteit en geschiktheidseisen

Menno de Wijs

22 oktober 2019 - < 1 minuut leestijd

Een aanbesteding van begin dit jaar waarbij het ministerie van Defensie voor de Koninklijke Luchtmacht helikoptercapaciteit wilde inkopen, klinkt als een goed begin van een spannend verhaal. Alleen details over geheime missies ontbreken nog. Deze blog beperkt zich echter tot een uitspraak van de rechtbank Den Haag over deze aanbesteding (klik), maar de juridische aspecten van deze kwestie waren – voor een jurist – minstens net zo spannend.

Het ging namelijk om de vraag of de gestelde geschiktheidseisen voldoende duidelijk waren. De uitkomst zal ik alvast verklappen: de rechter oordeelt uiteindelijk dat heraanbesteding noodzakelijk is.

De rechter geeft eerst het juridische kader. Bij de uitleg van een eis moet worden uitgegaan van de ‘Cao-norm’. Daarbij gaat het, zoals de rechter het verwoord, om:

De bewoordingen van de eis – gelezen in het licht van de gehele tekst van de overige (relevante) aanbestedingsstukken – zijn van doorslaggevende betekenis, waarbij het aankomt op de betekenis die – naar objectieve maatstaven – volgt uit de bewoordingen waarin die stukken zijn opgesteld.

De rechter oordeelde dat de betreffende eis in deze kwestie niet eenduidig was. De uitleg van de verliezende inschrijver was niet onbegrijpelijk. Als gevolg daarvan moet heraanbesteding plaatsvinden. Reden hiervoor is – zo overweegt de rechter – dat niet kan worden uitgesloten dat potentiële inschrijvers – als gevolg van de onduidelijkheid van de eis – hebben afgezien van het indienen van een inschrijving omdat zij in de veronderstelling waren dat zij niet aan de eis (zoals deze onjuist werd uitgelegd) konden voldoen.

Menno de Wijs, advocaat aanbestedingsrecht

Ook interessant?