Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & PrivacyOndernemingsrecht

Google makes Europe go round …

Natascha van Duuren

27 juni 2017 - 2 minuten leestijd

Tweehonderdmiljard vierhonderdenvierentwintig miljoen en vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€2.424.495.000,00) is de hoogte van de boete die Google van de Europese Commissie moet betalen. Google heeft, aldus de Commissie, haar eigen productzoek- en vergelijkings Google Shopping voorgetrokken boven andere (commerciële) diensten. Omdat Google een marktaandeel van 90% heeft, is hier sprake van misbruik van economische machtspositie. Waar het gaat om een langdurige en stelselmatige inbreuk, valt de boete hoog uit. De Commissie vestigt hiermee een nieuw boeterecord. De boete opgelegd aan Intel in 2009 van € 1.060.000.000,00 (nog steeds bestreden voor het Europese Hof van Justitie) wordt letterlijk en figuurlijk in de schaduw gesteld. De reactie van Google: zij is het niet eens met de redenering van de Europese Commissie en ‘overweegt’ in hoger beroep te gaan.

Vraag is natuurlijk, of dit nu een hoog boetebedrag is. Volgens de Europese Commissie is de opgelegde boete in overeenstemming met de boeterichtsnoeren, die uitgaan van een percentage van de relevante omzet met een maximum van (wereldwijde) omzet van Google’s moederbedrijf Alphabet Inc. Naast de boete is het Google verboden om nog langer te discrimineren tussen haar eigen dienst en vergelijkbare diensten van anderen op straffe van verbeurte van een last onder (een hoge) dwangsom.

Het is natuurlijk een enorm bedrag. Moet zo’n bedrag nu als absurd worden beschouwd, of niet? Een ‘normaal misdrijf’ kan op basis van (artikel 23, vierde lid) van ons wetboek van Strafrecht leiden tot een maximum boete van € 820.000,00, maar bij een rechtspersoon kan de bestraffing tot 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon in het boekjaar voorafgaand aan de de uitspraak of de strafbeschikking oplopen, als dat boetemaximum van € 820.000,00 onvoldoende is. Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google, rapporteerde over 2016 een omzet van $89.730.000.000,00, waarvan 99,9% afkomstig van Google. Zo bezien zal deze boete haar niet direct de das omdoen en is het bedrag niet onredelijk. Voor de deelnemers aan de Europese Unie is een dergelijke financiële bijdrage wel prettig. Ter vergelijking: Nederland, een grote nettobetaler in de EU, betaalde in 2015 3,4 miljard Euro aan de EU.

We moeten wel bedenken dat het niet de eerste keer is (eerder is een vervolging door Google geschikt) en dat Google elders voor vergelijkbare misstappen wordt vervolgd. In India heeft de mededingingstoezichthouder actie ondernomen tegen Google, in het verleden heeft Google moeten toestaan dat  in de Android-app store ook concurrerende zoekmachines werden aangeboden in Rusland. En nu krijgt Google ook te maken met andere claims. Behalve de boete zal Google waarschijnlijk te maken kunnen krijgen met claims van concurrenten of ook claims van consumenten. Een snelle zoektocht over internet – met behulp van Google – wijst uit dat men verwacht dat de problemen nog wel even zullen voortduren. De volgende vraag is natuurlijk welke gevolgen dit kan hebben voor het management van Google en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Stel dat de boete in stand blijft, kan Google dan haar bestuurders aansprakelijk stellen voor de geleden schade? Voldoende voedsel voor internationale claimadvocaten, die op zoek kunnen naar de gunstigste jurisdictie. 

Dat een partij met een (extreem) dominante positie op een markt concurrenten moet toelaten tegen niet-discriminerende voorwaarden, is een uitgemaakte zaak. Vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt is met name interessant, hoe de verschillende (product- en diensten-) markten worden afgebakend en ondanks die afbakening onderling samenhangen. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

 

 

Robert-Jan van der Wart


 

Partner IT, IE en Privacy bij De Clercq Advocaten Notariaat

 

 

 

Ook interessant?