Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Actief in de bouw en onroerend goed sector? Let op de geschillenbeslechtingsclausule!

Frank Eradus

2 juli 2018 - 2 minuten leestijd

Is uw organisatie actief in de Bouw & Onroerend Goed sector? Dan helpt dit artikel u mogelijk tijdens een volgende contractbespreking: voorkom dat de geschillenbeslechtingsclausule als een duveltje uit een doosje springt!

HERKENT U ONDERSTAAND PROBLEEM TIJDENS EEN ZAKELIJK CONFLICT?
Het komt nog weleens voor dat er zich tussen partijen een conflict voordoet, een partij vervolgens een procedure start en de rechter of de arbiter(s) zich vervolgens niet bevoegd moet verklaren op grond van de geschillenbeslechtingsclausule in de overeenkomst.

Dit kan komen omdat een partij zich niet bewust was van de tussen partijen overeengekomen wijze van beslechting en automatisch kiest voor de civiele rechter. Ook kan het gebeuren dat er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen verschillende bepalingen over de geschillenbeslechting uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, waardoor het niet duidelijk is waar het conflict moet worden beslecht en de verkeerde weg wordt bewandeld. In beide situaties brengt dit voor partijen onnodige vertraging, moeite en kosten met zich mee.

KUNT U BOVENSTAANDE SITUATIE VOORKOMEN EN ZO JA, HOE?

Bovenstaand verhaal kan absoluut voorkomen worden als partijen reeds in het begin van de samenwerking (contractfase) een bewuste keuze maken voor een bepaalde geschillenbeslechting en deze keuze expliciet vastleggen in de (hoofd)overeenkomst.

Er zijn verschillende wijzen van geschillenbeslechting waaruit partijen kunnen kiezen, u kunt hierbij denken aan arbitrage, een civiele procedure bij de rechtbank of een bindend adviesprocedure.

Door de forumkeuze expliciet vast te leggen in de overeenkomst is van meet af aan duidelijk waar een eventueel conflict aanhangig moet worden gemaakt. Partijen lopen dan niet het risico dat men, zoals later blijkt, een procedure is gestart bij een onbevoegde instantie.

PRAKTIJKVOORBEELD: DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Vooral in de situatie waarbij algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst dient men alert te zijn. Algemene voorwaarden zijn standaard bepalingen die zijn opgesteld om in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. Vaak worden de algemene voorwaarden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Voorbeelden van algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld de UAV-GC 2005, de UAV 1989 en de DNR 2011. In de UAV-GC 2005 is bijvoorbeeld in § 47 een standaard geschillenbeslechtingsclausule opgenomen die bepaalt dat partijen afstand doen van de mogelijkheid om de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen en dat partijen in principe kiezen voor arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Indien men in deze situatie dus een geschil aanhangig maakt bij de civiele rechter dan zal de rechter zich onbevoegd moeten verklaren.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN; DE OPLOSSING IN 3 SIMPELE STAPPEN:

Om de hiervoor beschreven situaties te voorkomen, wordt men geadviseerd in de contractfase onderstaande stappen te zetten:

  1. Gezamenlijk bepalen welke wijze van geschillenbeslechting het best op de situatie van toepassing is;
  2. Indien er algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de overeenkomst( let op: er kan ook sprake zijn van meerdere sets algemene voorwaarden die naast elkaar van toepassing zijn) onderzoek welke geschillenbeslechtingsclausule(s) is (zijn) opgenomen. Het kan zijn dat de geschillenbeslechtingsclausule niet overeenkomt met de wijze van geschillenbeslechting die u in gezamenlijkheid heeft bepaald (zie stap 3);
  3. Leg in de (hoofd)overeenkomst de forumkeuze expliciet vast middels de geschillen-beslechtingsclausule. Indien de standaardbepalingen uit de algemene voorwaarden niet overeenkomen met de gemaakte keuze dan dienen deze bepalingen expliciet uitgesloten te worden in de (hoofd)overeenkomst.

Na het doorlopen van deze stappen ……….. blijft het duveltje in zijn doosje.

MEER WETEN?
Neem gerust contact op om vrijblijvend te bespreken hoe in uw situatie het best met geschillenbeslechting kan worden gegaan.

Frank Eradus, advocaat Vastgoed, Overheid & Notariaat

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?