Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
FranchiserechtOndernemingsrecht

Franchisenemer mag niet blind vertrouwen op algemene aanprijzingen

2 april 2019 - 2 minuten leestijd

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst zal een kandidaat-franchisenemer vaak allerlei informatie krijgen van de franchisegever over de franchiseformule. In beginsel mag een franchisenemer vertrouwen op de juistheid van deze informatie, maar soms is terughoudendheid op zijn plaats. Denk daarbij onder meer aan algemene aanprijzingen in reclamefolders.

In een kwestie die bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch speelde (ECLI:NL:GHSHE:2019:1035 – klik hier voor het volledige arrest) had een kandidaat-franchisenemer voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst onder meer een folder gekregen van de franchisegever. Daarin werd gewezen op de belangrijkste voordelen om te gaan franchisen bij deze betreffende franchiseformule. Jaarcijfers van de reeds aangesloten franchisenemers zouden, volgens de folder, aangeven dat hun bedrijfsresultaat ruim 4% hoger zou zijn dan het landelijk gemiddelde voor de branche. Nadat de betreffende kandidaat franchisenemer was geworden, bleek echter dat zijn bedrijfsresultaat helemaal niet ruim 4% hoger lag dan het landelijke gemiddelde. Hij beriep zich vervolgens erop dat hij onjuist zou zijn  voorgelicht door de franchisegever.

Nog afgezien dat in de betreffende procedure niet komt vast te staan dat de folder onjuistheden zou bevatten, oordeelt het hof ook dat een dergelijke uiting niet te beschouwen is als een prognose, maar slechts als algemene reclame uiting. Daarnaast acht het hof het niet geloofwaardig dat de betreffende franchisenemer – die kennelijk al franchisede bij een andere franchiseformule – enkel op basis van dergelijke soort algemene reclame-cijfers zou zijn gewisseld van franchisegever. Een eventuele verkeerde voorstelling van zaken gebaseerd op dergelijke folders dient, aldus het hof, voor rekening van de franchisenemer te blijven.

Kortom, hoe algemener de wervende teksten zijn die een franchisenemer voorafgaand aan het ondertekenen van de franchiseovereenkomst onder ogen krijgt, hoe minder gewicht daaraan kan worden gehecht. Met als gevolg dat een kandidaat-franchisenemer op dergelijke algemene aanprijzingen dus ook niet te snel mag vertrouwen. Een (te) blind vertrouwen kan een franchisenemer dus duur komen te staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]

Ook interessant?