Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

De AP vraagt bij 30 organisaties de verwerkersovereenkomsten op. Aan welke eisen moet een verwerkersovereenkomst nu eigenlijk voldoen?

Natascha van Duuren

25 januari 2019 - < 1 minuten leestijd

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) valt te lezen dat zij bij dertig private organisaties verwerkersovereenkomsten heeft opgevraagd. Het zou gaan om organisaties in de energiesector, media en handel. Wat is een verwerkersovereenkomst nu precies en waar moet deze overeenkomst aan voldoen? Wij zetten het voor u op een rij.

Wat is een verwerkersovereenkomst?

Organisaties die persoonsgegevens verwerken en bij die verwerking van persoonsgegevens samenwerken met andere partijen, zijn op grond van de wet verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze verplichting is expliciet opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst die u sluit met het bedrijf dat uw systeem- of werkplekkenbeheer verzorgt. Overigens is niet altijd even duidelijk of een partij als verwerker kwalificeert of niet. Het is wel van belang op een juiste wijze wordt vastgesteld welke rol de partij met wie uw samenwerkt, inneemt. De rol van verwerker of (ook) de rol van verwerkersverantwoordelijke. Komt u er niet uit, vraag dan juridisch advies.

Wat moet er nu precies in een verwerkersovereenkomst worden opgenomen?

De eisen die aan een verwerkersovereenkomst worden gesteld zijn opgenomen in artikel 28 lid 3 AVG. In een verwerkersovereenkomst dient onder meer volgende te worden opgenomen:

  • Het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking.
  • De aard en het doel van de gegevensverwerking.
  • Het soort persoonsgegevens.
  • De categorieën van betrokkenen.
  • Op welke manier de persoonsgegevens zijn beveiligd.
  • De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Heeft u nog geen verwerkersovereenkomst of wilt u laten checken of uw verwerkersovereenkomsten aan alle eisen van de wet voldoen? Neem dan contact op met n.vanduuren@declercq.com of 06-54983766.

 

Ook interessant?