Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Een pandrecht bovenop een eigendomsvoorbehoud: hoe zat het ook alweer?

Menno de Wijs

17 augustus 2018 - < 1 minuten leestijd

Zowel een eigendomsvoorbehoud als een pandrecht kunnen van grote waarde zijn indien een debiteur haar schuld niet voldoet. Zo zorgt een eigendomsvoorbehoud ervoor dat een koper geen eigenaar wordt van aan hem geleverde goederen zonder te betalen (art: 3:92 BW). Blijft betaling uit, dan kun je als verkoper de geleverde goederen eenvoudigweg weer ophalen.

Ook een pandrecht zorgt voor zekerheid (art. 3:296 BW). Blijft betaling van een vordering uit, dan kun je hetgeen is verpand executeren. Zeker in het geval van een faillissement biedt een eigendomsvoorbehoud of een pandrecht grote voordelen. Buiten de reguliere schuldeisers om kunnen deze rechten worden ingeroepen. Dat kan het verschil maken tussen winst of verlies.

Pandrecht op een beperkt eigendomsrecht?

Kan een koper goederen die onder een eigendomsvoorbehoud zijn geleverd al verpanden aan een derde? Geen vreemde vraag, want door het eigendomsvoorbehoud is de koper (nog) geen onvoorwaardelijk eigenaar.

De koper kan in die situatie zijn voorwaardelijke eigendom onder dezelfde voorwaarden verpanden, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld (klik). Er ontstaat een pandrecht dat pas effect krijgt op het moment dat de koper het onvoorwaardelijke eigendomsrecht verkrijgt (door betaling van de koopsom aan de verkoper). Zelfs na faillissement kan een dergelijk pandrecht nog ontstaan, mits het pandrecht op het voorwaardelijke eigendomsrecht is gevestigd voordat het faillissement intrad.

De voordelen van eigendomsvoorbehouden en pandrechten zijn voorbehouden aan hen die dit bij de totstandkoming van een overeenkomst bedingen. Aandacht hiervoor is dus essentieel.

Menno de Wijs, advocaat Compliance & Litigation

Ook interessant?