Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

De Energieprestatievergoeding: Duurzaam wonen zonder hogere woonlasten

Per van der Kooi

22 februari 2019 - 2 minuten leestijd

In het Urgenda-arrest van 9 oktober 2018 van het Haagse hof  is bepaald dat Nederland de CO2 uitstoot per 2020 met 25% moet verlagen. Vorige week hebben 170 van de 380  woningcorporaties mede in dat kader plannen gepresenteerd om binnen twee jaar 100.000 woningen te verduurzamen. En dat kost veel geld.

Woningcorporaties hebben ter financiering daarvan aan het kabinet voorgesteld om de sinds 2013 ingestelde hoge verhuurdersheffing, een blok aan het been van de corporaties, af te schaffen. De corporaties willen de investering voor de verduurzaming van de woningen dekken door de huurders daarin te laten bijdragen, en dat kan zonder dat de woonlasten stijgen. Dit kan worden bereikt door te investeren in zonnepanelen, warmtepompen en isolatie van de woningen. De energierekening van de huurder zal daardoor fors dalen. De besparing vormt dan de bijdrage van de huurder aan de investering door de corporatie: de energieprestatievergoeding.

De energieprestatievergoeding is een maandelijkse vergoeding die door de verhuurder aan de huurder in rekening mag worden gebracht. De woning moet wel zodanig goed worden geïsoleerd, dat daardoor de netto warmtevraag van de woning minder dan 50 kWh/m2/jaar moet zijn.  Uitgangspunt is een zogenaamde Nul op de Meter-woning. Dat is een woning waarin gedurende een jaar tijd gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd als er wordt verbruikt, zodat de energierekening jaarlijks nul euro bedraagt.

De energieprestatievergoeding is wettelijk verankerd in diverse besluiten en regelingen waaronder het Besluit energieprestatievergoeding huur van 23 augustus 2016 en de Regeling energieprestatievergoeding huur van 25 augustus 2016. De energieprestatievergoeding wordt als nieuw onderdeel bij de huurder in rekening gebracht – naast de huurprijs en servicekosten – en vervangt een deel of het geheel van de energierekening die een gemiddeld gezin zou hebben gehad vóór de verduurzaming van de woning.

Overigens zijn partijen wettelijk niet verplicht om hierover afspraken te maken; er geldt immers contractvrijheid. Het gevolg daarvan is dat een verhuurder niet onverhard kan afdwingen dat een (zittende) huurder akkoord gaat met de energieprestatievergoeding.

Indien een energieprestatievergoeding wordt overeengekomen, gelden er voor partijen bepaalde rechten en plichten.  De afspraken en garanties over de energieprestatievergoeding kunnen in de huurovereenkomst zelf of in een bijlage worden opgenomen. Met een EPV-afspraak garandeert de verhuurder bepaalde energievoorzieningen. Tegenover de garanties die de verhuurder biedt, staat de betalingsverplichting van een vaste vergoeding door de huurder.

De verhuurder garandeert dat de som van de energie- en woonlasten niet hoger is dan vóór de woningverbetering, uitgaande van het gemiddelde gebruik van de afgelopen drie jaar. Voor alle duidelijkheid: de energieprestatievergoeding geldt overigens niet alleen voor corporaties en kan worden toegepast door andere verhuurders, zoals beleggers en vastgoedfondsen.

Eenmaal afgesproken moeten verhuurder en huurder wel aan de EPV-regels blijven voldoen, maar de energieprestatievergoeding dekt uw investering in duurzame woningen, terwijl de woonlasten voor de huurder niet stijgen. Urgenda!

Meer weten? Neemt u dan gerust contact op. Graag licht ik toe wat u kunt doen om effectief van de energieprestatievergoeding gebruik te maken.

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?