Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

De Clercq #2 Partner of Choice: Medezeggenschap doen we samen!

Renate Vink-Dijkstra

1 december 2022 - < 1 minuten leestijd

Onlangs heeft ORnet, hét platform voor de medezeggenschap, onderzoek verricht naar partijen die door de medezeggenschap (ondernemingsraden) worden ingeschakeld voor training, begeleiding en advies. Ondernemingsraden kunnen en mogen specialisten inschakelen om ervoor te zorgen dat zij voldoende impact kunnen uitoefenen op het beleid van de onderneming. De Clercq Advocaten Notariaat heeft in de categorie advocatenkantoren de tweede plaats behaald! Dat betekent dat wij als kantoor door ondernemingsraden als Partner of Choice en dus als specialist worden gezien op het gebied van medezeggenschap. Daar zijn wij heel trots op! Hoe kijken wij dan eigenlijk naar de medezeggenschap?

In een interview met Jac Janssen, hoofdredacteur van ORnet, mocht ik onze visie op medezeggenschap toelichten. Daar hoefde ik niet lang over na te denken: medezeggenschap doe je samen! Dat is onze passie en altijd ons uitgangspunt. Bestuurder en ondernemingsraad hebben de gezamenlijke taak en daarmee ook het gezamenlijke belang de medezeggenschap effectief te laten functioneren. Dat betekent dat de bestuurder medezeggenschap een goede plaats geeft in de onderneming, zodat de medezeggenschap kan bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming met oog voor de onderneming én de medewerkers. Als dit proces goed verloopt, dan ontstaat er draagvlak voor het beleid en de besluiten van de bestuurder. Wat heb je daarvoor nodig? Een goede basis met kennis over medezeggenschap, inclusief de rechten en plichten die voortvloeien uit onder andere de Wet op de ondernemingsraden, maar vooral duidelijke afspraken over de samenwerking en de wijze waarop binnen de onderneming invulling wordt gegeven aan medezeggenschap. Wij reiken de ingrediënten voor deze samenwerkingsafspraken graag aan en op deze wijze dragen wij bij aan goede medezeggenschap binnen ondernemingen. Het volledige interview is hier te lezen.

Vragen of ook eens brainstormen over de medezeggenschap binnen de onderneming? Neem gerust contact op!

Renate Vink-Dijkstra

Advocaat/Partner Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen

Ook interessant?