Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Compensatie voor ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid is een feit

Renée Huijsmans

27 juli 2018 - < 1 minuten leestijd

Het wetsvoorstel, ter compensatie van de te betalen transitievergoeding in geval van ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, is een feit. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 10 juli 2018 aangenomen. Uit het wetsvoorstel volgt dat werkgevers compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die zij – aan hun langdurig arbeidsongeschikte werknemers – moeten betalen in geval van ontslag.

Naar verwachting zal de nieuwe wet op 1 april 2020 in werking treden. Werkgevers kunnen vanaf dat moment compensatie bij het UWV aanvragen voor de door hen betaalde transitievergoeding. De compensatie geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn betaald en kan daarmee met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De uniforme premie van het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) gaat echter omhoog, omdat de compensatie uit dit fonds wordt voldaan.

Onduidelijk is nog of de compensatie op alle werkgevers van toepassing zal zijn of dat een limiet wordt gesteld aan de omvang van de werkgever. De minister van SZW zal hier nog over gaan beslissen.

Tip

Voor het indienen van een compensatieaanvraag heeft u de volgende stukken nodig:

  • Arbeidsovereenkomst van de werknemer;
  • Documenten waaruit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst blijkt, zoals een beeindigingsovereenkomst;
  • Loonstroken;
  • Bewijs van de berekening en betaling van de transitievergoeding.

Draag er zorg voor dat u deze documenten in bezit heeft.

Renée Huijsmans, advocaat team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook interessant?