Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Compensatie transitievergoeding voor kleine én grote werkgevers

Henriëtte van Baalen

24 september 2018 - < 1 minuten leestijd

Twee maanden geleden konden we al berichtten in onze blog dat werkgevers compensatie kunnen gaan vragen voor de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig zieke werknemers. We moesten echter nog een slag om de arm houden of alle werkgevers gebruik kunnen gaan maken van deze compensatie. De Eerste Kamer en de minister van SZW hebben inmiddels duidelijkheid gegeven: de nieuwe wet gaat voor alle werkgevers gelden, onafhankelijk van het aantal werknemers dat zij in dienst hebben.

De regeling geldt voor ontslagvergoedingen die betaald zijn aan zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is beëindigd. Dus met terugwerkende kracht. Pas vanaf 1 april 2020 kan de compensatie daadwerkelijk worden aangevraagd.

Bewaar uw administratie dus goed! Denk daarbij aan de volgende stukken:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • de toestemming van het UWV voor opzegging, dan wel de ontbindingsbeschikking van de rechter of de vaststellingsovereenkomst;
  • bewijsstukken dat de werkgever (scholings)kosten die in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding, daadwerkelijk heeft gemaakt;
  • een verklaring dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode dat de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
  • bewijsstukken waaruit blijkt vanaf wanneer de werknemer ziek is;
  • bewijsstukken van het betaalde loon tijdens ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Ook interessant?