Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
CoronaOndernemingsrecht

Het buitengerechtelijk akkoord

Eveline Bakker

8 mei 2020 - 2 minuten leestijd

Door de coronacrisis verkeren steeds meer ondernemingen in financiële moeilijkheden. Met behulp van verschillende noodmaatregelen zoals Tijdelijke Overbrugging Noodmaatregel Werkgelegenheid (de NOW-regeling), Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TGOS) tracht de overheid steun te bieden. Helaas is al gebleken dat de noodmaatregelen niet altijd afdoende zijn. De eerste faillissementen zijn een feit en vermoedelijk zullen er vele volgen.

Wanneer schulden blijven oplopen en een faillissement een reëel risico wordt, kan het verstandig zijn met de crediteuren van de onderneming in overleg te gaan om te bezien of een regeling kan worden getroffen. Onderdeel van een regeling zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de crediteuren hun vorderingen eenmalig met een gelijk percentage verlagen, maar ook andere voorstellen zijn denkbaar. Het voordeel van een regeling voor de onderneming is dat een faillissement wordt afgewend. Het voordeel voor crediteuren is dat zij allen gelijk worden behandeld en dat de onderneming blijft voortbestaan zodat nog zaken kunnen worden gedaan. Bovendien kan met een regeling worden voorkomen dat de onderneming (reputatie)schade oploopt.

Een buitengerechtelijke regeling zoals hiervoor beschreven kan op ieder moment aan de schuldeisers van een onderneming worden aangeboden. Bovendien is deze niet aan eisen gebonden; de onderneming en de crediteuren zijn vrij in de afspraken die worden gemaakt. In de praktijk blijkt het echter vaak ingewikkeld, voornamelijk omdat iedere crediteur afzonderlijk met het akkoord dient in te stemmen.

Het voorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord zou uitkomst kunnen bieden bij het treffen van een akkoord. Het wetsvoorstel is bedoeld voor ondernemingen die rendabele activiteiten hebben, maar door schulden en/of hoge kosten een herstructurering nodig hebben om als gezonde onderneming te kunnen doorgaan. Het wetsvoorstel bevat een regeling op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen onderneming, schuldeisers en aandeelhouders kan goedkeuren. De goedkeuring van de rechtbank zal er in dat geval toe leiden dat alle betrokken partijen daadwerkelijk gebonden zijn aan het akkoord. Bovendien kan het er zelfs toe leiden dat partijen die niet met het voorstel hebben ingestemd, hier ook aan gebonden worden indien het aan specifieke voorwaarden voldoet. Daarmee wordt voorkomen dat iedere crediteur afzonderlijk dient in te stemmen en daarmee het treffen van een regeling – en dus de toekomst van een bedrijf – kan blokkeren. In dat geval is het als crediteur vanzelfsprekend belangrijk in de gaten te houden waar een dergelijk voorstel naar toe leidt en wat dat oplevert.

Heeft u vragen over het treffen van een regeling, als crediteur of als ondernemer? Neem dan contact op met Eveline Bakker


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?