Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Bewijsrecht en bouwrecht; van wie is de handtekening op een meerwerkoverzicht? Wie moet wat bewijzen?

Per van der Kooi

14 mei 2019 - 2 minuten leestijd

Als een aannemer aanspraak maakt op vergoeding van meerwerk zal hij, als de opdrachtgever dat betwist, moeten aantonen dat meerwerk is uitgevoerd. Dat bewijs kan op verschillenden manieren worden geleverd, bijvoorbeeld met een ondertekend stuk, ook wel een onderhandse akte genoemd. Als echter degene, tegen wie de akte bewijs zou leveren, de ondertekening daarvan stellig ontkent, levert die akte geen bewijs op.

Een echtpaar geeft opdracht tot het vergroten van hun woning. De aannemer stelt een overzicht op van gemaakte kosten en meerwerkuren. Onderaan dat overzicht is vermeld: Voor akkoord, de namen van de echtgenoten en, onder iedere naam, een handtekening. Het echtpaar laat de aanneemsom en de kosten voor het meerwerk (deels) onbetaald. De aannemer vordert betaling, rechtbank en gerechtshof wijzen de vorderingen van de aannemer grotendeels toe.

Het hof heeft daarbij overwogen dat niet is betwist dat de handtekening op het overzicht van echtgenoot 1 is. Die echtgenoot heeft weliswaar ontkend een handtekening op het overzicht te hebben geplaatst maar kan niet verklaren dat bij een handschriftonderzoek is geconcludeerd dat de handtekening echt is en dat niets erop wijst dat met de handtekening geknoeid is. Het hof acht de betwisting dan ook onvoldoende onderbouwd.

De Hoge Raad heeft het arrest van het hof, onlangs, vernietigd. Iemand die betwist dat hij een handtekening heeft gezet, hoeft daarvan geen onderbouwing te geven. Als iemand stellig ontkent dat de onder een stuk aanwezige handtekening van hem afkomstig is, komt aan de akte geen bewijskracht toe. De bewijslast van de echtheid van de handtekening rust op degene die zich op de akte beroept. In dit geval dus op de aannemer, die met het ondertekende overzicht wilde aantonen dat ook voor het meerwerk opdracht was gegeven.

Dat lijkt op het eerste gezicht niet eenvoudig. Maar al te vaak wordt een offerte voor akkoord ondertekend teruggestuurd. Hoe bewijs je dan dat de handtekening echt van de ondertekenaar is? Moeten stukken dan voortaan in aanwezigheid van getuigen worden ondertekend? Dat kan wel maar is niet steeds haalbaar. Het lijkt mij voldoende dat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging als PDF per (naar hem te herleiden) e-mail verstuurt. Knappe jongen die de echtheid van een handtekening dan nog stellig durft te betwisten…

Per van der Kooi

Advocaat bouw- en vastgoedrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?