Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer misschien toch recht op een transitievergoeding?

Henriëtte van Baalen

20 februari 2017 - 2 minuten leestijd

Een werknemer die op 72-jarige leeftijd is ontslagen, stelt dat de wet over de transitievergoeding discriminerend is voor AOW’ers. Hij heeft bij de rechter alsnog een vergoeding gevorderd. Een van de argumenten van de werknemer is, dat als een AOW-gerechtigde werknemer onverwacht wordt ontslagen, de financiële gevolgen voor hem heftiger zijn dan voor een jongere werknemer. De AOW’er valt in één keer terug op de AOW van nog geen duizend euro per maand, terwijl zijn jongere collega een WW-uitkering kan krijgen van 70% van het laatstverdiende loon + een transitievergoeding. Uiteraard is dat anders als de AOW’er ook een pensioen geniet.

Voor dit argument is zeker wat te zeggen. Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om alle inkomensschade af te wikkelen op een werkgever, maar dit verschil is wel groot. Zeker als je bedenkt dat de wetgever een deel van de transitievergoeding heeft bedoeld als pleister op de wond van het ontslag. De transitievergoeding is bedoeld om de ontslagen werknemer in staat te stellen met behulp van een financiële bijdrage van de werkgever de overgang naar een andere baan makkelijker te maken. Een tweede doel, en dat is uitdrukkelijk besproken tijdens de behandeling van de Wet werk en zekerheid, is een financiële compensatie voor het ontslag.

Omdat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet direct een uitspraak wil doen, heeft het hof zogenoemde prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over mogelijke leeftijdsdiscriminatie:

  • Is het wetsartikel dat de AOW-gerechtigde werknemer uitsluit van de transitievergoeding in strijd met Europese regelgeving over gelijke behandeling in arbeid en beroep?
  • Als het wetsartikel in strijd is met de Europese regelgeving, moet de rechter het wetsartikel dan buiten toepassing laten?
  • Moet/kan per individueel geval getoetst worden?

Het is aan de Hoge Raad een salomonsoordeel te vellen. Uiteraard houden wij u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wordt vervolgd!

Henriëtte van Baalen, advocaat/partner/mediator

Ook interessant?