Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

De onkreukbare ambtenaar onder het civiele arbeidsrecht

23 april 2021 - < 1 minuten leestijd

Met de normalisering van het ambtenarenrecht is de integriteit onverminderd tot de kern van het ambtenaarschap blijven behoren. Al onder de (in meerdere opzichten) oude Ambtenarenwet 1929 – die tot de normalisering uiteraard tal van keren is gewijzigd – nam de integriteit een belangrijke plaats in. Laatstelijk in artikel 125quater. Dat is in de Ambtenarenwet 2017 niet anders. Denk daarbij aan de opdracht aan de overheidswerkgever om een integriteitsbeleid te voeren. De integriteit is niet enkel daarin verankerd. De ambtenaar legt een eed of belofte af en heeft zich te gedragen als een goed ambtenaar.

Voor het Tijdschrijft voor Ambtenarenrecht heeft specialist Vincent Stavleu een artikel geschreven over dit onderwerp. In het artikel beschrijft hij of van een genormaliseerde ambtenaar meer integer handelen wordt verwacht of zou mogen worden verwacht dan van de ‘gewone’ werknemer. Interessant daarbij is hoe de integriteit doorwerkt onder de hamer van de civiele rechter, die ten aanzien van het overgrote deel van onze ambtenaren het stokje van de bestuursrechter heeft overgenomen.

Wilt u het hele artikel lezen? Klik dan hier.


Vincent Stavleu is een doortastende en gedreven advocaat die efficiënte en werkbare oplossingen nastreeft. Het belang van zijn cliënten staat hierbij vanzelfsprekend voorop. Dankzij zijn gevarieerde arbeidsverleden heeft Vincent ervaring met commerciële én ambtelijke werkomgevingen.

Vincent heeft een tienjarige loopbaan bij de politie gehad. Allereerst bij de politie Haaglanden en vervolgens als juridisch adviseur bij de Korpsstaf van de Nationale Politie. Bij de Nationale Politie behandelde hij onder meer politiek gevoelige bestuursrechtelijke dossiers in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Tijdens zijn werkzaamheden bij de Nationale Politie heeft Vincent binnen vier jaar zijn Master Rechten afgerond, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar de advocatuur.

Ook interessant?