Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Algemene Voorwaarden: Dienstenrichtlijn ook bij detailhandel van toepassing

12 juli 2018 - 3 minuten leestijd

Onlangs is wederom bevestigd door een rechter dat de Dienstenrichtlijn ook van toepassing is op detailhandel. De Dienstenrichtlijn is in 2006 in werking getreden en is bedoeld om binnen Europa grensoverschrijdend dienstenverkeer te bevorderen. Ondanks de naam van deze richtlijn blijkt uit recente rechtspraak dat de Dienstenrichtlijn ook geldt voor detailhandel. En dat heeft weer gevolgen voor winkeliers.

In 2006 is in Europa de Dienstenrichtlijn in werking getreden. Het doel van deze richtlijn is onder meer om grensoverschrijdend dienstenverkeer binnen Europa te bevorderen en dienstverleners te stimuleren om in andere Europese landen zaken te doen. Administratieve procedures voor dienstverlener worden daarbij zoveel mogelijk vereenvoudigd. Zo dient bijvoorbeeld elk Europees land één loket te hebben waar dienstverleners hun zaken met de overheid kunnen regelen. Certificaten en diploma’s die geldig zijn in het ene Europese land dienen op grond van deze richtlijn ook geldig te zijn in andere Europese landen. Ook hebben dienstverleners op basis van de Dienstenrichtlijn een duidelijke informatieverplichting richting hun afnemers.

De Dienstenrichtlijn ziet toe op bijna alle dienstverleners. Dat zijn ondernemers die ‘diensten verlenen’. Dat doet vermoeden dat enkel dienstverlenende beroepen als schilders, glazenwassers en loodgieters daaronder zouden vallen, maar uit recente rechtspraak blijkt dat detailhandel ook onder de Dienstenrichtlijn kan vallen. In dat kader kan gewezen worden op de navolgende rechtszaak. Een eigenaar van bedrijfspanden wilde in de gemeente Appingedam bedrijfsruimte verhuren aan een schoenen- en kledingzaak. Aldus de gemeente was dit echter niet mogelijk, omdat het bestemmingsplan dat verbood. De eigenaar beriep zich vervolgens op de Dienstenrichtlijn en stelde zich op het standpunt dat het verbod strijdig was met de Dienstenrichtlijn.  Toen partijen uiteindelijk bij de Raad van State aanbelandden (ECLI:NL:RVS:2018:2062 – klik hier voor de uitspraak) werd onder meer door de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie gevraagd of detailhandel, zoals de verkoop van schoenen- en kleding, wel onder de Dienstenrichtlijn valt. ‘Ja’ antwoordt het Hof van Justitie aan de Raad van State: detailhandel valt ook onder de Dienstenrichtlijn.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat bepaalde regels die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn ook van toepassing zijn op winkeliers. Dat betekent onder meer dat een winkelier bij het ter hand stellen van zijn algemene voorwaarden gebruik kan maken van de bredere mogelijkheden die de wet uit hoofde van de Dienstenrichtlijn biedt. Naast het onder andere feitelijk ter hand stellen van de algemene voorwaarden en het toezenden van deze voorwaarden op eerste verzoek, kan de winkelier op grond van voorgaande uitspraak aanvullend ook aansluiting zoeken bij artikel 6:230c Burgerlijk Wetboek. Daardoor is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld aan een klant als zij “gemakkelijk toegankelijk” zijn op de plaats waar de dienst plaatsvindt of de overeenkomst wordt gesloten (lees: de winkel). Denk daarbij aan een stapeltje algemene voorwaarden bij de kassa. Ook mag een winkelier op grond van de Dienstenrichtlijn zijn algemene voorwaarden op een elektronische manier aanbieden aan de klant, zoals een website, mits deze voorwaarden gemakkelijk toegankelijk zijn. Met de huidige technologische ontwikkelingen zou het zelfs mogelijk moeten zijn dat een klant automatisch de algemene voorwaarden ontvangt op zijn mobiele telefoon op het moment dat hij de winkel betreedt.

Hoe om te gaan met hun algemene voorwaarden is één van de zaken waar winkeliers goed naar moeten kijken nu blijkt dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel. Winkeliers doen er om die reden goed aan om voornoemde inzichten te verwerken in hun business teneinde discussies over (de toepasselijkheid van) hun algemene voorwaarden met de klant zoveel mogelijk te verkleinen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag met u mee!

Ook interessant?