Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Actualiteiten en rechtspraak april 2022

Barbara van Dam

26 april 2022 - < 1 minuten leestijd

Wetsvoorstel tot implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Het wetsvoorstel tot implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 19 april jl. aangenomen door de Tweede Kamer.

Het doel van de richtlijn is enerzijds het bevorderen van transparantie en een beter voorspelbaar arbeidspatroon en anderzijds het zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. De richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere werknemer in de EU. Dit betekent dat er een aantal nieuwe eisen wordt gesteld aan de inhoud van een arbeidsovereenkomst.

De belangrijkste wijzigingen zien op de volgende onderwerpen:

  • Studiekostenbeding verboden bij verplichte opleidingen
  • Objectieve rechtvaardiging bij verbod op nevenwerkzaamheden
  • Uitbreiding informatieplicht werkgever over de belangrijke elementen van de arbeidsovereenkomst
  • Verzoek tot een meer voorspelbaar werkpatroon
  • EU-detachering
  • Benadelings- opzegverbod

Lees voor een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen het blog van onze collega’s Montse Rodríguez Escudero en Sietske Bos.

De Eerste Kamer moet nog met het wetsvoorstel instemmen. Het is de bedoeling dat de regeling op 1 augustus 2022 in werking treedt.

De EU-richtlijn biedt geen ruimte voor overgangsrecht. De wet zal dan ook onmiddellijke werking hebben. Dit betekent dat bedingen in strijd met deze wet onmiddellijk nietig zullen zijn, ook in arbeidsovereenkomsten die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan.

Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten

De nieuwe STECR werkwijzer Arbeidsconflicten is op 12 april 2022 uitgekomen. Deze zevende versie gaat in op zowel het beheersen als op het voorkomen van arbeidsconflicten.

 

Ook interessant?