Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Aanbestedingsplicht vastgoedtransactie? Toepassing Didam-arrest

30 december 2022 - 2 minuten leestijd

Een aanbesteding laat zich definiëren als het benaderen van de markt teneinde een opdracht te plaatsen. Oftewel: inkoop. Wanneer de overheid iets verkoopt, geldt het aanbestedingsrecht niet. Het vorig jaar door de Hoge Raad gewezen Didam-arrest heeft dit (met enige nuance) veranderd. De Hoge Raad bepaalde dat ook bij de verkoop van (bijvoorbeeld) grond of het uitgeven van erfpacht, toepassing van een openbare selectieprocedure verplicht kan zijn.

Afgelopen week heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan waarin hij het Didam-arrest toepaste: de gemeente Rotterdam kreeg een verbod om een perceel in erfpacht uit te geven aan de beoogde koper. Uitgifte van het erfpachtrecht mag slechts na het doorlopen van een openbare selectieprocedure, aldus de voorzieningenrechter. In die procedure moeten objectieve, toetsbare en redelijke criteria worden gehanteerd op basis waarvan een koper wordt geselecteerd.

In beginsel is zo een openbare selectieprocedure verplicht, zo blijkt ook weer uit de overwegingen van de Rotterdamse voorzieningenrechter. Echter, er is een uitzondering mogelijk. Namelijk als redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Ook dan blijft de verplichting bestaan om dit vermoeden te toetsen door het voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop op zodanige wijze bekend te maken dat een ieder daarvan kennis kan nemen. Dit voornemen moet bovendien worden gemotiveerd.

In de Rotterdamse kwestie mocht dus de transactie niet doorgaan en moest alsnog een openbare selectieprocedure worden doorlopen. De gemeente kon niet aannemelijk maken dat er maar één gegadigde zou zijn en bovendien had de klagende partij zich vooraf al gemeld bij de gemeente. Het argument dat de gemeente één exploitant wenst voor het onderhavige én aanliggende terrein kan eveneens geen uitzondering rechtvaardigen. Vanuit de maatschappelijke wens tot transparantie bezien is deze ontwikkeling positief en zal dit leiden tot (een meer) gelijke behandeling van geïnteresseerden.  Wanneer een overheidsinstelling u passeert bij een vastgoedtransactie, staat u in 2023 dus niet (meer) met lege handen.

Menno de Wijs, advocaat Aanbestedingsrecht

Ook interessant?