Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ondernemingsraad heeft positief economisch effect!

Ernst van Win

10 januari 2012 - < 1 minuten leestijd

Dat het bestaan van een Ondernemingsraad een positieve bijdrage kan leveren aan de omzet binnen een bedrijf, was al enige tijd bekend. Volgens de heer Wigboldus, onderzoeker en promovendus bij de Universiteit Twente, kan nu worden aangetoond hoe deze effecten ontstaan.

Aan de hand van casestudy’s naar de besluitvorming in een aantal grote bedrijven heeft de heer Wigboldus geconstateerd dat de ondernemingsraad langs verschillende routes in economisch positieve zin heeft bijgedragen aan de besluitvorming.

Gebleken is dat de volgende factoren een belangrijke rol spelen: het op de hoogte zijn van informatie en oplossingen vanuit de achterban, het creëren van acceptatie van managementbeslissingen bij de achterban en het blokkeren van managementsgedrag dat niet in het belang van de onderneming is. Als de leden van de ondernemingsraad over de juiste kenmerken beschikken, dan kunnen zij met deze factoren bijdragen aan een positief economisch resultaat, zoals de winst van de onderneming.

Daarnaast biedt volgens de heer Wigboldus de Wet op de Ondernemingsraden voldoende mogelijkheden om deze positieve economische effecten te kunnen realiseren. Het gaat erom dat partijen, de ondernemer en de leden van de ondernemingsraad, optimaal gebruik maken van elkaar en hun mogelijkheden.

Met ons WOR-team, gespecialiseerd in de Wet Op de OndernemingsRaden en medezeggenschapsrecht, adviseren wij u daarbij graag!

Ook interessant?