Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Nieuw wetsvoorstel: huurverhoging op grond van inkomen

10 januari 2012 - < 1 minuten leestijd

Het doel van de wetswijziging is om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Het wetsvoorstel regelt dat voor huurders die een inkomen hebben dat hoger ligt dan € 43.000,00 bruto, een maximale huurprijsstijging ter hoogte van de inflatie plus maximaal 5% wordt toegestaan. De verhuurder heeft hier de keuze toe; het is geen verplichting.

Beoogd wordt het scheef wonen aan te pakken. ‘Scheef woners’ zijn huurders die met hun midden- en hogere inkomens niet meer onder de doelgroep van de sociale huursector vallen. De overheidssteun op de woningmarkt is in beginsel bedoeld voor de lagere inkomensgroepen.

Naar de mening van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal de doorstroming beperkt blijven als er geen reëel alternatief komt voor de doelgroep met een midden of hoger inkomen.

De door het kabinet uitgebrachte Woonvisie beschrijft dat de wetswijziging in ieder geval leidt tot een meer marktconforme huurprijs, hetgeen resulteert in een betere huur- en koopmarkt, omdat huurders meer een afweging zullen maken tussen de verschillende woon-alternatieven, aldus Woonvisie.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van de specialisten van het team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?