Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook pilot kan instemmingsplichtig in de zin van art. 27 WOR zijn

Barbara van Dam

10 januari 2012 - < 1 minuten leestijd

De rechtbank Breda heeft eind vorig jaar in kort geding geoordeeld dat onder bepaalde omstandigheden ook een pilot – van in dit geval negen maanden – als een instemmingsplichtig besluit in de zin van art. 27 WOR kan worden beschouwd. Of sprake is van een instemmingsplichtig besluit, hangt af van de aard, de inhoud en de gevolgen van het besluit.

In deze zaak had de centrale ondernemingsraad (COR) gevorderd twee pilots op het terrein van verzuimbegeleiding, waarbij werd samengewerkt met een arbodienstverlener, te staken. Volgens de COR voldeed de arbodienstverlener niet aan de door de COR geformuleerde criteria. Zo beschikte de arbodienst niet over het op grond van de artikelen 14 en 15 van de Arbowet vereiste certificaat. De Kantonrechter oordeelt dat de pilots geruime tijd gevolgen zullen hebben, dan wel kunnen hebben, voor een aanzienlijke groep (kwetsbare) werknemers en dat de pilots daarom een impact hebben binnen de organisatie vanwege de veranderingen voor de werknemers. Dat het om een proef gaat doet daar niet aan af.

Nu de COR geen instemming heeft verleend en tijdig en schriftelijk de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen, concludeert de kantonrechter dat het besluit inderdaad nietig is en beveelt de ondernemer de pilots te staken totdat ofwel de COR instemming heeft verleend danwel de ondernemer vervangende toestemming van de kantonrechter heeft verkregen. Wel gunt de kantonrechter, gelet op de omstandigheden van het geval, de organisatie nog een termijn van vier weken om vervangende maatregelen te treffen.

Barbara van Dam-Keuken, paralegal

Ook interessant?