Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Alle ontslagen werknemers tellen mee

Henriëtte van Baalen

9 januari 2012 - < 1 minuten leestijd

Eerder schreven wij al dat de regering het calculerend gebruik van ontslag met wederzijds goedvinden ongewenst vindt als het gaat om een reorganisatie. Daarom wordt met ingang van 1 maart a.s. de Wet melding collectief ontslag (WMCO) aangepast.

Vanaf die datum tellen alle werknemers mee. Ook de werknemers met wie u onderling – dus zonder tussenkomst van de kantonrechter of UWV – afspraken maakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Moet u onverhoopt reorganiseren en van 20 of meer werknemers afscheid nemen? Dan dient u dit te melden bij UWV WERKbedrijf en bij de vakbonden.  Meldt u de voorgenomen reorganisatie niet, dan loopt uw bedrijf het risico dat de werknemer met wie u tevoren een beëindiging met wederzijds goedvinden was overeengekomen, zich terecht beroept op de vernietigbaarheid van de vaststellingsovereenkomst. In dat geval riskeert u dat u toch loon moet betalen alsmede de wettelijke verhoging daarover.

Uit ervaring weten wij dat een reorganisatie veelomvattend en ingrijpend is. Er komt altijd meer bij kijken dan van tevoren gedacht. Laat u daarom bijstaan door deskundigen.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Karen Helbers, paralegal.

Ook interessant?