Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Standstilltermijn verlengbaar?

4 maart 2010 - < 1 minuten leestijd

De verliezende inschrijver van een niet-openbare aanbesteding voor het onderhoud aan drie stuwcomplexen besloot, in een poging de opdracht alsnog gegund te krijgen, een kort geding te starten. Bij de bekendmaking van het voornemen tot gunnen had de aanbestedende dienst voor het starten van een kort geding een vervaltermijn van 25 dagen gesteld. Deze termijn eindigde echter in het weekend, op een zaterdag.

Op basis van de Algemene termijnenwet worden termijnen die door de wet of algemene maatregel van bestuur worden gesteld, verlengd als deze eindigen in het weekend of op een erkende feestdag. De verliezende inschrijver beriep zich op deze wet en dagvaardde de aanbestedende dienst op de maandag na het weekend. De termijn was volgens de inschrijver immers verlengd tot die maandag. Aan de rechter werd de vraag voorgelegd of de standstilltermijn (de termijn die de aanbestedende dienst na de bekendmaking van het voornemen tot gunnen in acht moet nemen voordat zij de overeenkomst met de winnende inschrijver mag sluiten) op de zaterdag of de maandag verliep.

De rechter oordeelde dat de Algemene termijnenwet niet van toepassing is. Deze wet verlengt namelijk alleen termijnen die voortvloeien uit wetten of algemene maatregelen van bestuur. De door de aanbestedende dienst gegeven standstilltermijn is weliswaar gebaseerd op een wet, maar de aanbestedingsdocumenten en correspondentie tussen de inschrijver en aanbestedende dienst zijn geen wet of algemene maatregel van bestuur. De termijn verliep dus op zaterdag.

Deze uitspraak is geheel in lijn met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie EG waarin de standstilltermijn strikt wordt gehanteerd.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht: Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker.

Ook interessant?