Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Hoe zit het ook alweer met…De Model K-verklaring

15 maart 2010 - < 1 minuten leestijd

Met de zogenaamde Model K-verklaring verklaart de inschrijver bij een aanbesteding dat zijn inschrijving niet in strijd met het mededingingsrecht tot stand is gekomen. De verklaring moet worden ingevuld door een bestuurder die de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. Die persoon (of personen) zijn verantwoordelijk voor het naleven van de mededingingsregels door de inschrijver.

Deze verklaring wordt in het ARW 2005 -maar ook met regelmaat bij aanbestedingen waarop het ARW niet van toepassing is- voorgeschreven. Indien de verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld, is de inschrijving ongeldig.

Onlangs heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage zich uitgesproken in een zaak waarbij de verklaring was ondertekend door de bedrijfsdirecteur. Deze had een algehele volmacht van de statutair bestuurder. Dat mocht de inschrijver, die van de aanbesteding werd uitgesloten, niet baten. Een volmacht, aldus de rechtbank, is op ieder moment in te trekken. Bovendien werd met een volmacht aan een werknemer voorbijgegaan aan de bedoeling dat juist de statutair bestuurder persoonlijk verantwoordelijk werd gesteld voor de naleving van de mededingingsregels.

Als een bestuurder slechts gezamenlijk met anderen bevoegd is, dient, zo heeft dezelfde rechtbank eerder in een andere zaak geoordeeld, de Model K-verklaring door al deze bestuurders te worden ondertekend.

Een gebrek aan de verklaring, doordat deze door een onbevoegde persoon of niet door alle bevoegde personen is ondertekend, kan niet worden hersteld. De verklaring kan, indien deze ontbreekt, ook niet na het sluiten van de inschrijvingstermijn worden ingediend.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht: Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker.

Ook interessant?