Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Toepassing rechtsbeschermingsrichtlijn leidt niet tot vernietiging

8 juni 2010 - < 1 minuten leestijd

Op basis van de nieuwe ‘rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden’ is het mogelijk om in bepaalde gevallen een overeenkomst die in strijd met het aanbestedingsrecht tot stand is gekomen, te vernietigen. Enkele maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn is de eerste uitspraak over de mogelijkheid tot vernietiging gepubliceerd.

In deze zaak is de vordering tot vernietiging van de aanbestede overeenkomst afgewezen. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelt dat de eiser niet alleen haar vordering had moeten instellen tegen de aanbestedende dienst, maar ook tegen de partij die de opdracht gegund heeft gekregen. De ondernemer die de overeenkomst met de aanbestedende dient heeft gesloten, zal immers benadeeld raken door het eindigen van de gesloten overeenkomst.

Voorts oordeelt de voorzieningenrechter dat een belangenafweging tot uiterste terughoudendheid noopt wanneer het aangenomen werk zich al in een gevorderd stadium van uitvoering bevindt. Tot slot dienen tevens belangen van derden te worden meegewogen, zoals de toekomstige gebruikers van het werk.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?