Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Geheime gegadigden?

16 juni 2010 - < 1 minuten leestijd

Bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure moeten ondernemers, alvorens zij kunnen inschrijven, de aanbesteder verzoeken om een uitnodiging tot deelneming aan de aanbesteding. De fase waarbij de aanbesteder de ondernemers selecteert die mogen inschrijven, wordt de ‘selectiefase’ genoemd. In deze fase wordt de verzoekende ondernemer ‘gegadigde’ genoemd. Wanneer in deze fase een van de aanbestedingsregels of beginselen wordt geschonden, kan de gegadigde een procedure starten in een poging om de selectiefase alsnog te ‘overleven’.

Een ondernemer die in de selectiefase afviel, verzocht de aanbestedende dienst om bekend te maken wie de selectiefase wel waren doorgekomen. De aanbestedende dienst weigerde dit bekend te maken. De ondernemer startte een procedure en stelde dat deze weigering in strijd is met het transparantiebeginsel. Het transparantiebeginsel, één van de aanbestedingsrechtsbeginselen, dient namelijk mede om controle op de aanbesteder mogelijk te maken. De rechter te Zwolle stelde de ondernemer in het ongelijk. Een aanbestedende dienst hoeft na de selectiefase niet bekend te maken wie zij heeft geselecteerd.

Een aanbestedende dienst is dit echter wel verplicht na de gunning, dit is expliciet in de aanbestedingsregelgeving bepaald.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?