Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

De model k-verklaring; de rek lijkt er nu wel een keer uit…

5 juli 2010 - < 1 minuten leestijd

Met de model K-verklaring verklaart het ‘hoogste management’ binnen de onderneming van een inschrijver dat die onderneming de mededingingsregels niet heeft overtreden. Algemeen wordt in ‘aanbestedingsland’ inmiddels aangenomen dat deze verklaring door de statutair directeur moet worden ondertekend. Toch wordt hierover nog steeds wel geprocedeerd. Afgelopen week zijn weer twee uitspraken gepubliceerd.

Onder het hoogste management, zo volgt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag, worden die personen verstaan, “van wie het bestuurlijke handelen binnen het bedrijf niet door anderen kan worden gecorrigeerd of herroepen”.

In een geschil voor het gerechtshof Den Haag werd betoogd dat het handelen van een gevolmachtigde, die binnen zijn bevoegdheid handelt, niet kan worden herroepen. Aldus zou de model K-verklaring ook door een gevolmachtigde van de statutair directeur kunnen worden ondertekend. Het hof deelt die mening niet. Het hoogste management bestaat uit die persoon (of personen) die binnen de onderneming “de hoogste verantwoordelijkheid tegenover de buitenwereld draagt”.

Dit is dan toch de statutair bestuurder.

Dat lijkt hiermee nu voor eens en voor altijd uitgemaakt te zijn.

Voor vragen kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?