Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Intrekking voorlopige gunning mogelijk?

8 juli 2010 - < 1 minuten leestijd

Bij een aanbesteding georganiseerd door de gemeente Zoetermeer voor de levering van 161 ondergrondse afvalcontainers, kwam BWaste als winnende inschrijver uit de bus. Zoals gebruikelijk maakt de gemeente het voornemen bekend dat zij voornemens is de opdracht aan BWaste te gunnen.

Na het bekendmaken van dit voornemen, maar nog voor het daadwerkelijk sluiten van de overeenkomst, verzoekt BWaste om tijdelijk de beschikking te krijgen over een voorbeeld container. BWaste wil deze container namaken zodat zij snel de containers zou kunnen leveren. De gemeente weigert een voorbeeld container ter beschikking te stellen en vraagt of BWaste conform het programma van eisen kan leveren. Als reactie sommeert BWaste tot afgifte van een voorbeeldcontainer. Hierop besluit de gemeente haar voornemen om aan BWaste te gunnen in te trekken. BWaste wil de opdracht gegund krijgen en start een procedure.

De rechter oordeelt dat op basis van het bestek BWaste niet gehouden was om de bestaande containers integraal na te maken. De gemeente mocht uit de sommatie opmaken dat BWaste erkende dat zij zonder een voorbeeld container niet in staat zou zijn om een deugdelijke container te leveren. BWaste gaf daarmee aan dat zij na de eventuele definitieve gunning de overeenkomst niet behoorlijk zou kunnen nakomen. Hierdoor had de gemeente goede gronden om de voorlopige gunning aan BWaste in te treken.

Een aanbesteder mag dus een voornemen tot gunning intrekken indien hij redelijkerwijs mag verwachten dat de betreffende inschrijver niet in staat is aan de opdracht te voldoen.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?