Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Repareren inschrijfdocument toegestaan

6 oktober 2010 - < 1 minuten leestijd

Begin 2010 is het Ministerie van Defensie een aanbestedingsprocedure gestart ten behoeve van haar wagenpark. Het inschrijfdocument bestond uit een matrix in een excel-bestand waarin de inschrijvers (onder andere) de nieuwprijs van de auto’s min de inkoopkortingen welke het ministerie zou krijgen moesten invullen. Het ministerie constateerde, nadat alle inschrijvers hun inschrijving hadden ingeleverd, dat de inschrijvers wegens gebrek aan informatie een verschillende invulling hadden gegeven aan het subgunningscriterium. De inschrijvers hadden verschillende uitgangspunten gehanteerd en om deze reden was een zuivere prijsvergelijking niet mogelijk.

Het ministerie besloot deze onduidelijkheid te herstellen. Hiervoor zond het ministerie aan alle inschrijvers een aangepaste matrix waarin naast alle andere velden ook de nieuwprijs moest worden ingevuld, dit keer, zonder korting. De voorzieningenrechter kreeg de vraag voorgelegd of dit was toegestaan.

De voorzieningenrechter oordeelde dat geen sprake mag zijn van een wijziging in de voorwaarden die als essentieel moet worden aangemerkt. Bovendien mag een dergelijke tweede offerteronde geen ongelijke behandeling teweeg brengen. Dit houdt in dat alle inschrijvers in de gelegenheid moeten worden gesteld om onder gelijke voorwaarden het aangepaste inschrijfformulier in te dienen. Nu niet sprake was van een essentiële wijziging en de wijziging niet leidde tot discriminatie, was het ministerie gerechtigd en ook genoodzaakt om de onduidelijkheden weg te nemen en de aangepaste inschrijfformulieren opnieuw te laten invullen door de inschrijvers, aldus de voorzieningenrechter.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?