Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Strategische inschrijvingen

25 oktober 2010 - < 1 minuten leestijd

Strategische inschrijvingen zijn met enige regelmaat onderwerp van juridische procedures. Onder strategische inschrijvingen worden inschrijvingen verstaan waarbij de inschrijvers hun bieding zo construeren dat met de inschrijving een maximaal aantal punten wordt gescoord.

Strategisch inschrijven dient te worden onderscheiden van fictief of manipulatief inschrijven. Daarvan is sprake als een inschrijver bijvoorbeeld met een onmiskenbaar irreële prijs inschrijft om zo de beoordelingsmethodiek naar zijn hand te zetten. Een dergelijke inschrijving kan als ongeldig en onrechtmatig worden aangemerkt.

De Haagse voorzieningenrechter oordeelde onlangs dat het enkele feit dat de winnende inschrijver had ingeschreven met een tweemaal zo lage prijs als nummer twee, niet voldoende is om te oordelen dat de winnende inschrijver geprobeerd heeft om oneigenlijk voordeel te behalen uit de beoordelingssystematiek. Dit had wellicht anders kunnen zijn indien de verliezende inschrijver meer feiten en omstandigheden had gesteld die zijn beschuldiging ondersteunde. Het is van belang in dergelijke situaties de argumentatie zo zorgvuldig en uitputtend mogelijk uit een te zetten om de rechter te overtuigen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?