Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Wijziging Wbp (gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken)

Natascha van Duuren

29 december 2011 - < 1 minuten leestijd

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft deze week een wetsvoorstel dat ziet op een wijziging van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Het doel van de nieuwe regeling is tweeledig.

Enerzijds moeten beelden van strafbare feiten afkomstig van door particulieren of bedrijven geïnstalleerde beveiligingscamera’s op ruimere schaal kunnen worden ingezet. Voorgesteld wordt dat burgers en bedrijven onder strikte voorwaarden zelf beelden van strafbare feiten op internet mogen zetten. Omdat dit er onder andere toe kan leiden dat mensen ten onrechte in verband worden gebracht met strafbare feiten, mogen particulieren en bedrijven dergelijke camerabeelden pas na toestemming van justitie verspreiden. De Wbp moet worden aangepast omdat in deze wet zowel de privacybelangen van burgers als de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van (verborgen)camera’s zijn opgenomen.
Anderzijds worden aanbesteders van informatiediensten (zoals bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en het UWV) verplicht om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens onder andere aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te melden. Dit omdat door een beveiligingsfout grote hoeveelheden persoonsgegevens op straat kunnen belanden, waardoor de privacy van de betreffende personen wordt geschaad. Het CBP kan boetes opleggen, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van nalatigheid.

Zie ook onze eerdere publicatie “Meldingsplicht internetinbraken” van 15 oktober 2011.

Natascha van Duuren, partner IE/ICT

Ook interessant?