Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Per brief van 24 november jl. heeft Minister Donner de Tweede Kamer geïnformeerd over het huurbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

1 december 2011 - < 1 minuten leestijd

De maximale huurstijging (per 1 juli 2012) is gelijk aan het over 2011 gerealiseerde inflatiepercentage. Het CPB verwacht -vooralsnog-  dat dit uitkomt op 2,25%. Ook voor woningcorporaties wordt de maximale huurverhoging op het inflatiepercentage vastgesteld.

Voor huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000,00 geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 5%. Hiermee wordt beoogd de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen. Het is de bedoeling deze verhoging per 1 juli 2012 in te voeren maar hiervoor is nog wel een wetswijziging nodig.

Deze maximale huurstijging geldt alleen voor zogenaamde niet-geliberaliseerde huurovereenkomsten. Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten (overeenkomsten met een ‘kale’ aanvangshuur van -thans- € 652,52) geldt geen maximale huurprijs en geen maximale verhoging. In vervolg op een aantal kamermoties zal voor de verhuur van woningen in rijksmonumenten een bijzondere regeling worden ontworpen die het mogelijk maakt dat dergelijke woningen, na het nemen van energiebesparende maatregelen, bij nieuwe verhuring geliberaliseerd verhuurd kunnen worden.

Per van der Kooi en Eveline Buyink, advocaten huurrecht

Ook interessant?