Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Griffierecht in bestuursrechtzaken wordt aangepast

8 november 2011 - < 1 minuten leestijd

Op 31 oktober jl. heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel griffierechten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Naar aanleiding van consultatie en adviezen is in dit voorstel het griffierecht in bestuursrechtzaken verlaagd ten opzichte van het eerder voorgestelde algemeen geldende basistarief van € 500,-. Op die manier wordt volgens de Minister de toegang tot de rechter voor on- en mindervermogenden en de middeninkomens gewaarborgd. In bestuursrechtzaken over een sociale uitkering, studiefinanciering en huurtoeslag wordt het griffierecht € 250,- en voor de overige zaken € 400,-. Onvermogenden betalen in alle bestuursrechtzaken € 125,-. Het is dan nodig om de Wet griffierechten burgerlijke zaken (in werking getreden op 1 november 2010) en de Algemene wet bestuursrecht te wijzigen. Er wordt naar gestreefd per 1 juli 2012 het wetsvoorstel in werking te laten treden.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij ons team Vastgoed, Overheid & Notariaat.

Ook interessant?